2011 m. LR paprastųjų šaškių finalas

 

Apie rezultatus

      Nespėjo įsibėgėti naujieji kiškio metai, kai pajėgiausieji šalies paprastųjų šaškių žaidėjai išsidalino 2011 metų šiuolaikinių šaškių čempionato apdovanojimus. Labai smagu, kad žodžio „pajėgiausieji“ į kabutes dėti nereikia. Dalyvavo visi keturi Titanai, penki meistrai ir trys pretendentai į meistrus, atkakliose atrankos varžybose išsikovoję teisę susigrumti su geriausiais Lietuvos žaidėjais. Visi Titanai ir liko savo titaniškuose krėsluose užimdami keturis aukščiausius turnyrinės lentelės laiptelius. Nors šiemet jiems tą padaryti sutrukdyti bandė labai sėkmingai turnyre žaidęs patyręs meistras V.Žutautas. Kaip ir pernai nugalėjo A.Kybartas (skelbta apklausa būtent taip ir prognozavo), tik šiemet po papildomo mačo pelnė čempiono laurus. Kol kas šiuolaikinių šaškių čempionatai buvo du – ir abu jie baigėsi Andriaus pergale. Manau, Andriui gali kilti noras tą šaunią nenutrūkstamą seriją pratęsti ir ateityje, kaip kad jis savo laiku darė braziliškų šaškių čempionatuose. S.Smaidrys ir A.Norvaišas šiemet pakilo laipteliu aukštyn lyginant su praeitais metais. Nelaiminguoju Titanu šiemet tapo A.Domčev – likęs be medalio. Penktąjį kelialapį į kitų metų čempionatą iškovojo V.Žutautas. Nieko čia nuostabaus, aš to ir tikėjausi, tik nemaniau, kad jis tą gali padaryti su tokiu dideliu trenksmu. Nelabai tikėjausi V.Aleknavičiaus tokio brandaus žaidimo. Šaunuolis! Likusios vietos išsidėstė kaip ir normaliai. A.Papulovas, E.Petrauskas ir D.Norkus palypėjo po porą laiptelių aukštyn lyginant su praeitais metais. Na, aišku, Ž.Mieldažio toks tragiškas rezultatas tai jau buvo siurprizas visiems. Jei pernai netikėjau, kad jis gali būti penktas, tai šiemet, kad bus paskutinis niekaip negalėjau įsivaizduoti.

Šeštasis mano auklėtinis įvykdė meistro normą

     Iki šiol meistrais buvo tapę: V.Radžiūnas, R.Gricius, S.Laurutienė, A.Kybartas ir G.Petraitis.
     Šiame turnyre meistro norma pakluso net dviem iš trijų pretendentų. Mažeikietis A.Papulovas, sugrįžęs į šaškes, pagaliau legalizavo savo titulą kurį kažkada jam, kaip ir daugeliui mažeikiškių, buvo suteikęs didysis „B“, ir pirmą kartą normatyvą įvykdė šiaulietis E.Petrauskas. Sveikinu juos abu. Dabar bandysiu pademonstruoti Edgaro šio turnyro kovas.
     Iš kautynių su Titanais Edgaras nelabai ką pešė. Trys pralaimėjimai ir vienos lygiosios. Bet kiti penki antro šešeto žaidėjai nei tuo negali pasigirti. Lengviausiai su pretendentu į meistro titulą susitvarkė A.Domčev, kuris puikiai pasinaudojo Edgaro spraga teoriniame pasiruošime ir, suvedęs žaidimą į vieną iš aktualių „Įstrižinio debiuto“ mitelšpilio pozicijų, nesunkiai iškovojo pergalę.

domčev – petrauskas
2-0

c3>g5 d6>c3 1.b:d4 f:h4 2.gf4
Kitoje mikromačo partijoje po 2.ab4 ba5 3.dc5 a:c3 4.d:b4 gf6 5.ab2 fg5 6.ba3 ef6 7.ed2 žaidimas susivedė į gerai žinomą „Kuolo“ variantą ir viskas baigėsi greitomis lygiosiomis.
2…gf6 3.fg5 h:f4 4.e:g5 bc5 5.d:b6 a:c5 6.ab2 fe5 7.gh6 hg7 8.bc3 gf6 9.de3 cd6
Galima žaisti 9…cb6 ir t.t.
10.cd2

10…. dc7? 
Silpnas ėjimas, geriau buvo žaisti  10…ba7 11.hg3 ab6 12.cb4 ed4 13.gf4 ba5 14.fe5 d:f4 15.e:g5 a:c3 16.d:d6 e:c5 17.g:e7 d:f6=.
11.hg3 cb6?? 
Pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 11…ba7 12.cb4 ed4 ( 12…cb6?? 13.ba5 cd4 14.a:c7 d:b8 15.e:c5 x ) 13.gf4 fe5 14.gh2 e:g3 15.h:f4 dc3 16.ba5 cb4 17.a:c5 d:b4 18.fe5 cb6 19.a:c7 cb2=.
12.cb4 ba5 
12…ed4 13.gf4 fg5 14.ba5 bc7 15.dc3 d:b2 16.a:c1 cb4 17.a:c3 bc5 18.cd4 cb4 19.fe5 d:d2 20.e:a5 gf4 21.fe3 f:d2 22.c:e3 cd6 23.ef4 x.
13.dc3

 

Ši pozicija yra labai svarbi nes gali susidaryti žaidime labai įvairiai. Pvz.,
     1.cb4 fg5 2.gf4 bc5 3.bc3 gf6 4.ba5 gh4 5.cd4 hg7 6.d:b6 a:c5 7.ab2 ba7 8.fg5 h:f4 9.e:g5 fe5 10.gh6 cb6 11.a:c7 d:b8 12.bc3 ed6 13.de3 gf6 14.cd2 ab6 15.cb4 ba5 16.dc3 de7 17.hg3.
     1.cd4 hg5 2.bc3 gf4 3.e:g5 f:h4 4.cb4 bc5 5.d:b6 a:c5 6.gf4 gf6 7.fg5 fe5 8.gh6 hg7 9.ab2 gf6 10.bc3 cb6 11.ba5 ba7 12.a:c7 d:b8 13.cb4 ed6 14.de3 ab6 15.cd2 ba5 16.dc3 de7 17.hg3.
     1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.gf4 gf6 4.fg5 h:f4 5.e:g5 dc5 6.de3 hg7 7.gh6 cd6 8.cb4 ba5 9.d:b6 a:c7 10.ab2 fe5 11.cd2 gf6 12.hg3 ab6 13.ba5 dc5 14.bc3 cd6 15.a:c7 d:b6 16.cb4 ba5 17.dc3.
     1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 bc5 4.cd4 gh4 5.d:b6 a:c5 6.fg5 h:f4 7.e:g5 fe5 8.gh6 hg7 9.ab2 gf6 10.ba5 ba7 11.bc3 cb6 12.a:c7 d:b8 13.cb4 ed6 14.de3 ab6 15.cb2 ba5 16.bc3 de7 17.hg3.
13… fg5 
13…bc7 14.ed4 c:e3 15.f:d4 h:f2 16.e:g3 cb6 17.gf2 bc5 18.d:b6 a:c7 19.fe3 cb6 20.ed4 ba5 21.dc5 x
14.h:f4 ed4 15.c:c7 b:d6 
15…a:c3 16.fg5 h:f6 17.cd8 cb4 18.a:c5 cb2 19.gf4 bc1 20.gh2 x
16.fe5 d:h2 17.b:d6 e:c5 18.ed2 ab4 
18…fe7 19.dc3 ab4 20.c:a5 ef6 21.ef4 cd4 22.fg3 h:f2 23.g:c5 hg1 24.ab6 gh2 25.ba7 h:b4 26.a:c5 x
19.ef4 fg7 20.fe5 gh6 21.ef6 hg5 22.fg7 gf4 23.gh8 fg3 24.fe3 x.

petrauskas – norvaišas
0-2

1.gf4 bc5 2.hg3 fe5 3.cd4 e:c3 4.b:b6 a:c5 5.gh4 cb4
Kitoje mikromačo partijoje buvo 5…. gf6 6.ab2 hg7 7.bc3 fe5 8.cb4 e:g3 9.ed4 c:e3 10.d:h2 gf6 11.fe3 cb6 12.hg3 bc5 13.cb2 fg5 14.h:f6 e:g5 15.ef2 gh4 16.ed4 c:e3 17.f:d4 h:f2 18.g:e3 hg5 19.bc5 d:b4 20.a:c5 bc7 ½-½.
6.a:c5 d:b4 7.ab2 ba3 8.bc3 cb6 9.gh2 bc7 10.fg3 ba5 11.ef2 cb6 12.fg5 h:f4 13.e:g5 bc5

14.gh6?
Silpnas ėjimas po kurio juodosios perima iniciatyvą. Geriau buvo žaisti 14.fe3 ed6 ( 14…gf6?? 15.gf4 hg7 16.gh6 ed6 17.hg3 de7 18.fg5 cb4 19.ed4 de5 20.gf4 e:g3 21.h:f2 f:h4 22.de5 x ) 15.ed4 c:e3 16.d:f4 fe7 17.gh6 gf6 18.hg7 fg5 19.f:h6 h:f6 20.gf4 dc5 21.fg5 dc7 22.hg3 cb6 23.gf4 cb4 24.cd2 bc5 25.de3 b:d2 26.e:c1 ab4 27.fe5 f:d4 28.hg7=.
14…gf6 15.fe3 ed6 16.gf4 fe5 17.ed4
Nepralaimi ir 17.fg5 fg7 ( 17…de7?? 18.gf6 e:g7 19.cb2 a:c1 20.ef4 c:g5 21.h:d8 x ) 18.h:f8 ed4 19.c:c7 d:b6 20.f:b4 a:e1 21.gf6 ed2 22.ed4 db4 23.hg5 bf8 24.hg3 fh6 25.gf4 hf8 26.gh6 fb4 27.fe5 bc5 28.hg7 c:f2 29.gf8 fh4 30.fg7 h:d4 31.fc5=.
17…c:g5 18.h:d4 hg7 19.hg3 gf6

20.de3??
Pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 20.dc5 d:b4 21.cd4 de7 22.gf4 bc3 23.d:b2 ed6 24.bc3 fe5 25.fg5 dc5 26.de3 ef4 27.gf6 f:b4 28.fg7=.
20…dc7 21.gh4 cb6 22.cd2
22.ef4 de5 23.f:d6 bc5 24.d:b6 a:e5 25.cd2 ef4 26.cd4 ab2 x.
22…dc5 23.hg5 f:h4 24.de5 hg3 25.ef6 gh2 26.fg7 cb4 27.gh8 hg1 28.ef4 ge3 29.he5 e:c1 30.eb8 b:d2 31.ba7 fe7 32.a:f8 cb2 x.

petrauskas – smaidrys
0-2

1.ab4 de5 2.ed4 hg5 3.ba5 ed6
Kitoje mikromačo partijoje buvo 3.ba5 gh4 4.de3 ed6 5.ef4 gh6 6.fe3 h:f2 7.e:g3 fg7 8.cb4 e:c3 9.b:d2 bc5 10.gh4 fg5 11.h:f6 g:g3 12.h:f4 hg7 13.ba3 de7 14.ab2 gf6 15.bc3 cb4 16.a:c5 d:b4 17.cd4 ba3 18.fe5 cb6 19.e:g7 h:f8 20.a:c7 b:d6 21.gf2 ab6 22.ef4 ef6 23.de3 dc5 24.fg3 fg7 25.gh4 gh6 =.
4.ba3 gh4 5.de3 fg5 6.d:f6 g:e7 7.cd4
Baltosios vengia rimtesnio žaidimo ir bando primityviai siekti lygiųjų. Galima buvo žaisti 7.cb4 bc5 8.gf4 gh6 ir t.t.
7…bc5 8.d:b6 a:c5 9.ed4 c:e3 10.f:d4 h:f2 11.g:e3
Ši pozicija žaidime gali susidaryti ir po tokių ėjimų:
1.cd4 hg5 2.bc3 gh4 3.cb4 de5 4.dc3 ed6 5.ba5 fg5 6.d:f6 g:e7 7.cd4 bc5 8.d:b6 a:c5 9.ed4 c:e3 10.f:d4 h:f2 11.g:e3.
Ir atvirkščiomis spalvomis a3>a5 f6>g5 1.cd4 gh4 2.dc5 d:b4 3.a:c3 gf6 4.cb4 fe5 5.ba5 ed6 6.gf4 e:g3 7.h:f4 de5 8.f:d6 c:e5 9.a:c7 b:d6.
11… de5 12.d:f6 g:e5 13.ab2
Galima išlyginti žaidimą ir žaidžiant 13.cb2 fg7 14.hg3 gh6 15.ed4 e:c3 16.b:d4 ir t.t.
13…ed6 14.ab4

14… cb6 15.a:c7 d:b6 16.bc3??
Pralaimi partiją. Sunku paaiškinti tokį ėjimą. Edgaras turėjo žinoti, kad toks „išsižergimas“ paprastai veda prie greito galo. Visada labiau varžo centrinę poziciją a3, b4 šaškių junginys pvz., 16.ba3 hg7 17.cd2 gf6 18.hg3 bc5 19.dc3 fg7 20.gh4 bc7 21.ef2 gh6 22.ba5 hg5 23.fg3 cb6 24.a:c7 d:b8 25.gf4 e:g3 26.h:f2 fe5 27.fg3 gh4 28.cb4 h:d4 29.b:f4=.
Galima buvo sėkmingai gintis žaidžiant ir 16.ba5 bc5 17.ef2 hg7 18.fg3 fe7 19.ef4 gh6 20.cd2 ef6 21.gh4 e:g3 22.h:f4 fe5 23.de3 e:g3 24.h:f2 de5 25.ab6 c:a7 26.fg3 ab6 27.bc3 bc5 28.ef4=.
16…bc5 17.ba5 hg7 18.ef2
18.hg3 bc7 19.ef4 gh6 20.gh4 e:g3 21.h:f2 fe7 22.cb2 de5 23.fg3 ed6 x
18.ef4 e:g3 19.h:f4 gf6 x
18…bc7 19.fg3 ed4 20.c:e5 d:d2 21.c:e3 gf6 22.gf4 fg7 23.hg3 gh6 24.gh4 cd6 25.ed4 c:g5 26.ab6 gf4 27.ba7 fe3 28.ab8 fe5 29.ba7 ed2 30.af2 de1 31.fg1 ea5 32.gf2 ef4 33.fe1 dc5 x.

Paskutinio rato kova su A.Kybartu buvo reikšminga abiems žaidėjams. Edgarui iki normos trūko vieno taško ir reikėjo nepralaimėti susitikimo. Edgaras tai sėkmingai padarė, įvykdė normą ir pasiuntė Andrių žaisti papildomą mačą dėl pirmosios vietos.

kybartas – petrauskas
1-1

g3>d4 d6>a5 1.hg3 fg5 2.dc5 b:d4 3.e:c5 gh4 4.gf4 gf6 5.de3 fg5 6.cb4 a:c3 7.b:d4 hg7 8.ab2 cb6 9.bc3 gf6 10.cb4 fe5 11.d:f6
11.f:d6?? dc7 x
11…b:d4 12.e:c5 g:e3 13.f:d4 e:g5 14.de5 hg3 15.cd2 gh4?
Stipriau buvo žaisti 15…gh2 ir t.t.
16.dc3 hg5 17.ed6 gh2 18.ef2 fg7?
Stipriau buvo žaisti 18…de7 ir t.t.
19.ba5 gh6 20.ab6 gf4 21.de7 d:f6 22.fg3 h:f2 23.g:e7 hg5 24.ef8 hg1 25.fh6 gh4 26.hf4 gh2 27.fe3 hg3 28.eg1 gf4 29.gh2 fg5 30.cb4 gd8 31.ba5 df6 32.hf4 fg7 33.ab4 gd4 34.c:e3 a:a3 35.fe5 bc7 36.e:b8 ab2 37.be5 bc1 38.ed4 ca3 ½-½

petrauskas – kybartas
1-1

g3>d4 d6>a5 1.hg3 hg5 2.gf4 gh4 3.dc5 b:d4 4.e:c5 gh6 5.cb4 a:c3 6.b:d4 fg5 7.de3
Stipriau buvo žaisti 7.fe3 ir t.t.
7…ef6 8.ab2 fe5 9.d:f6 g:e7 10.bc3 hg7 11.cd4
Stipriau buvo žaisti 11.cb4 ir t.t.
11…gf6 12.cd2 fg5 13.dc3 cb6 14.fe5? ba5 15.ed2 ed6 16.e:c7 b:b4 17.a:c5 fe7 18.gh2 gf4 19.e:g5 h:f4 20.fe3 dc7 21.e:g5 h:f6 22.hg3 cd6 23.gf4 d:b4 24.fe5 fg5 25.ef6 ed6 26.f:h4 ab6 27.hg5 dc5 28.de5 cd4 29.gf6 d:b2 30.fg7 ba3 31.gh8 bc1 32.dc3 ch6 33.hf6 hf8 34.fh4 fg7 35.ed6 g:a1 36.hf2 ½-½

 Su 7 „normaliais“ žaidėjais Edgaras surinko +1, nors galėjo surinkti ir daugiau ir mažiau.

papulovas – petrauskas
1-1

1.ab4 fe5 2.gh4 gf6 3.fg3 ba5 4.ed4
Dažniau yra žaidžiama 4.ba3 ir t.t.
4…cb6?
Tikrai ne pats stipriausias ėjimas. Galima buvo žaisti labai įvairiai:
4…fg7 5.gf2 ir t.t.
4…dc5 5.b:f4 fg5 6.h:f6 e:c5 ir t.t.
4…hg7 5.de3 cb6 6.ba3 bc5 7.d:b6 a:c5 ir t.t.
5.dc5 b:d4 6.gf4 e:g3 7.c:c7 a:c3 8.h:f2 b:d6 9.b:d4

Baltųjų pozicijoje trūkumų nesimato, o pas juodąsias nusilpęs dešinysis sparnas. Ši pozicija taip patiko abiems žaidėjamas, kad jie ją žaidė abiejose partijose, ir abu kartus baltosios galėjo laimėti.
9… fg7
Silpnokas ėjimas, geriau buvo žaisti tiesiog 9…hg5 ir t.t.
10.de3 hg5
Galima buvo tęsti ir jau pradėtą planą 10…fe5 11.d:f6 g:e5 ir t.t.
11.cd2 ab6 12.ab2 gf4 13.e:g5 f:h4 14.fe3 gf6 15.ba3 fe5 16.d:f6 e:g5 17.ed4 de5 18.d:f6 g:e7 19.dc3 hg7 20.cd4

20… ba5??
Pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 20…ed6=.
21.gf2??
Paleidžia laimėjimą. Šiek tiek paradoksali situacija. Baltosios, norėdamos laimėti, turi ne stengtis išnaudoti juodųjų silpną šaškę h4, o ją iškeisti. 21.hg3 h:f2 22.g:e3 x.
21…gf6 22.hg3

22… fg5??
Pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 22…ed6 23.gf4 dc5 24.d:b6 a:c7 25.fe3 cd6 26.ed4 de5 27.f:d6 hg3=.
23.fe3??
Paleidžia laimėjimą. Reikėjo žaisti 23.ed2 ef6 24.de3 fe5 25.d:f6 g:e7 26.ed4 x.
23…h:f2 24.e:g3 gh4 25.gf4 ef6 26.dc5 fe5 27.f:d6 hg3 28.ed4 gf2 29.dc7 d:b6 30.c:a7 fg1 31.de5 gf2 32.ef6 fd4 ½-½

petrauskas – papulovas
1-1

1.ab4 fe5 2.gh4 gf6 3.fg3 ba5 4.ed4 cb6 5.dc5 b:d4 6.gf4 e:g3 7.c:c7 a:c3 8.h:f2 b:d6 9.b:d4 ab6 10.ab2 ba5 11.bc3 dc5 12.d:b6 a:c7 13.fe3 fe5 14.ef4 e:g3 15.h:f4 hg7 16.de3 gf6 17.cb2 cb6 18.ba3 ed6 19.ed2

19… dc5?
Stipriau buvo žaisti 19…de7, arba 19…fe7 ir t.t.
20.cd4 fg5??
Pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 20…fe7 21.dc3 ba5 22.d:b6 a:c7 23.cd4 ed6 24.ab4 cb6 25.gf2 fg5=.
21.dc3 gh4
21…ba5 22.d:b6 a:c7 23.ab4 fe7 24.cd4 cb6 25.bc5 ba5 26.gf2 x.
22.gf2 fe7
22…ba5 23.d:b6 a:c7 24.ab4 x.
23.cb4 ed6 24.de5 ba5 25.e:c7 a:c3 26.cb8 cb4
26…cd4 27.e:c5 cd2 28.fg3 h:f2 29.fg5 h:f4 30.b:c3 x.
27.a:c5 cb2 28.fe5 ba1 29.ed4 dc7 30.b:d6 ab2

31.df8??
Paleidžia laimėjimą. Reikėjo žaisti 31.cb6 x.
31…hg5 32.fh6 bc1 33.h:f4 c:h6 34.ef6 he3 35.fe7 e:g1 36.ef8 gh2 37.fh6 hc7 ½-½

petrauskas – valužis
2-0

a3>a5 d6>b4 1.ba3 hg5 2.a:c5 b:b2 3.a:c3 gh4 4.gf4 gh6 5.cd4 fg5 6.cb2 hg7 7.ba3 ed6 8.dc5 d:b4 9.a:c3 cd6 10.cb4 dc7 11.ba5 dc5 12.dc3

12… cb4??
Pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 12…gf6 13.ed4 c:e3 14.f:d2 fe5=.
13.a:c5 cb6 14.a:c7 b:d2 15.e:c3 ab6
15…fe7 16.fe5 gf6 17.e:g7 h:f8 18.hg3 fg7 19.gf4 gh6 20.cb4 ab6 21.ba5 bc5 22.fe5 x.
16.cb4 ba5 17.fe5 a:c3 18.ef4 g:e3 19.f:b2 fe7 20.bc3 gf6 21.e:g7 h:f8 22.cd4 ef6 23.de5 f:d4 24.hg3 h:f2 25.g:c5 x.

valužis – petrauskas
1-1

a3>a5 d6>b4 1.ba3 hg5 2.a:c5 b:b2 3.a:c3 gh4 4.gf4 gh6 5.cd4 fg5 6.cb2 hg7 7.ba3 ab6
Galima žaisti  7…ed6 8.dc5 d:b4 9.a:c3 ab6 ir t.t.
8.ab4 ed6 9.fe5 d:f4 10.fg3 h:f2 11.e:e5 gh4 12.bc5

12… hg5??
Pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 12…cd6=.
13.c:a7 de7 14.ab6??
Paleidžia laimėjimą. Reikėjo žaisti 14.gf2 gh6 ( 14…ed6 15.ab6 x ) 15.fg3 h:f2 16.e:g1 fg7 ( 16…ed6 17.ab6 x ) 17.de3 ed6 ( 17…gh4 18.gf2 hg5 19.hg3 x ) 18.ab6 d:d2 19.b:h4 dc1 20.hg3 ca3 21.de5 ir t.t.
14…c:a5 15.dc3?
Stipriau buvo žaisti 15.gf2 gf6 16.e:g7 f:h6 17.fg3 h:f2 18.e:g1 gh4 19.dc5 hg5 20.dc3 gf4 21.gf2 ef6 22.cd6 fe5 23.de7 ab4 24.c:a5 ed4 25.ed8 fe3 26.df6 e:g1 27.f:c3 ge3 28.cb4 eh6 29.bc5 hf4 ir t.t.
15…gf6 16.e:g7 f:h6 17.gf2 gf4 18.e:g5 h:f6 19.dc5 fe5 20.hg3 ef6 21.fe3 hg5 22.gh4 ef4 23.ed4 fg3 24.h:f2 gf4 25.fg3 f:h2 26.cd6 fg5 27.de7 gf4 28.ef8 fg3 29.fg7 ab4 30.c:a5 gf2 ½-½

aleknavičius – petrauskas
1-1

g7>g5 1.cb4 hg7 2.gf4 gh4 3.bc5 b:d4 4.e:c5 d:b4 5.a:c5 fe5 6.f:d6 c:e5 7.dc3 ed6 8.c:e7 f:d6 9.cd4 e:c3 10.b:d4 gf6 11.hg3 dc7 12.ab2 ab6 13.bc3 ba5 14.cb2 cb6 15.gf4 bc5 16.d:b6 a:c7 17.ba3 dc5
17…fe5 18.fg3 h:f2 19.e:g3 cb6 20.cb4 dc5=.
18.fe3 cd6 19.ed2
19.cb4 fe5 20.gh2 e:g3 21.h:f4 de5 22.f:d6 c:e7 23.ef4 bc7 24.bc5 hg5 25.f:h6 hg3=.
19…fe5 20.gh2 e:g3 21.h:f4 de5
21…ba7 22.cd4 hg3 23.f:h2 hg5 24.d:b6 a:c5=.
22.f:b4 hg3 23.bc5 gh2 24.cd4 hg1 25.cb6 gh2 26.dc3 ba7 27.cb4 a:c5 28.d:b6 hg5 29.bc5 hf4 30.ed4 fb8 31.ba7 gh4 ½-½

petrauskas – aleknavičius
1-1

g7>g5 1.cb4 hg7 2.gf4 gh4 3.bc5 b:d4 4.e:c5 d:b4 5.a:c5 fg5 6.bc3 g:e3 7.d:f4 gf6 8.fg3 h:f2 9.g:e3 cd6 10.cd2 d:b4 11.c:a5 ed6 12.hg3 fg5 13.gh4 fe7 14.h:f6 e:g5 15.ab2 de7 16.bc3 ef6 17.cd4 dc5 18.d:b6 a:c5 19.dc3 gh4 20.ef2 bc7 ½-½

petrauskas – norkus
1-1

g3>d4 1…de5 2.ab4 hg5 3.hg3 gh6 4.gh4 gf4 5.e:g5 h:f4 6.bc5 ba5
6…fg3 7.cd6 e:e3 8.d:h2=.
7.fe3 hg7 8.e:g5 gh6 9.gf2 h:f4 10.fe3

10… cd6?
Stipriau buvo žaisti 10…fg7 11.e:g5 gh6 12.cd6 [ 12.ef2 h:f4 13.fg3 ( 13.fe3?? fg3 14.h:f2 ab6 15.c:a7 ab4 16.c:a5 e:g3 x ) 13...f:h2 14.cb6 a:e3 15.d:f8= ] 12…e:e3 13.g:e7 d:f6 14.d:d6 c:e5 15.cd4 e:c3 16.b:d4 ab6=.
11.e:g5 d:b4 12.ba3 bc7??
Gali būti pralaimėjimo priežastimi. Reikėjo žaisti 12…fg7 13.a:c5 gh6 14.ab2 h:f4 15.ba3 dc7 16.hg5 f:h4 17.d:b6 a:c7 18.cd4 fg3 19.de3 gh2 20.ef4=.
13.a:c5 cd6 14.ab2 d:b4 15.ba3 fg7?
Nemalonus ir kitas endšpilis, bet jame juodosioms išsigelbėti šansai realesni 15…dc7 16.a:c5 cd6 17.gh6 d:b4 18.hg5 f:h4 19.d:d8 hg3 20.cd4 gh2 21.de5 hg1 22.ed6 gh2 ( 22…gd4 23.dc7 ir t.t. ) 23.de7 f:d6 24.hg7 ir t.t.
 16.a:c5 gh6

17.cb2??
Paleidžia laimėjimą. Reikėjo žaisti 17.ef2 h:f4 18.fe3 fg3 19.h:f2 ab6 20.c:a7 ab4 21.c:a5 e:g3 22.ab8 gh4 23.ab6 fg5 24.bh2 ir t.t. Šunys loja karavanas eina.
17…h:f4 18.ba3 fg3 19.h:f2 ef4 20.fe3 fg3 21.ef4 g:e5 22.de3 ab4 23.c:a5 e:c3 24.ab6 fe5 25.ed4 ef4 26.d:b2 fg3 27.bc3 gh2 28.cd4 ed6 29.c:e7 d:f6 30.bc7 ab6 31.c:a5 hg1 ½-½

petrauskas – mieldažys
2-0

1.ed4 fe5 2.d:f6 g:e5 3.ab4 fg7 4.de3 ba5 5.cd4 e:c3?
Kur kas geriau buvo kirsti kitaip 5…a:c3 6.d:f6 e:g5 7.b:d4 cb6 ir t.t.
6.b:d2 gf6 7.bc3 cb6 8.gh4 bc5 9.ab2 bc7 10.ba3 cb6 11.cd4?
Stipriau atrodo 11.cb4 a:c3 12.d:b4 ir t.t.
11…fg5 12.h:f6 e:g5 13.hg3

13… gh4??
Pasyvus ėjimas po kurio baltosios išvysto galingą ataką. Reikėjo žaisti 13…hg7 14.gh4 ( 14.gf4 gf6 15.dc3 de7 16.cd2 cb4 17.a:c5 d:b4= ; 14.dc3 gf6 15.gh4 fe5= ) 14…gf6 15.fg3 fe5=.
14.gf4 de7 15.de5 hg7 16.e:c7 b:d8 17.dc3 ed6 18.cd2 gf6 19.fg5 h:f4 20.e:e7 d:f6 21.fg3 h:f2 22.g:e3 fg5 23.cb4 a:c3 24.d:b4 gh4 25.ef2 ab6 26.ba5 de5 27.a:c7 ed4 28.cb8 dc3 29.be5 cd4 30.e:c5 cd2 31.ef4 x.

mieldažys – petrauskas
1-1

1.ed4 fe5 2.d:f6 g:e5 3.ab4 fg7 4.de3 ba5 5.cd4 a:c3 6.d:f6 e:g5 7.b:d4 gf6?
Stipriau buvo žaisti 7…cb6 8.ab2 dc5 9.gf4 gf6 10.bc3 gh4 11.fg3 h:f2 12.e:g3 ba5 13.d:b6 a:c5 14.gh4 ba7=.
8.ab2 gh4 9.ba3 hg7 10.cd2 fg5 11.de5 d:f4 12.g:e5 de7 13.ed4 ab6 14.dc3 gf6 15.e:g7 h:f8 16.hg3 cd6?
Labai nevykęs ėjimas. Tikriausiai, dar nepralaimi, bet veda prie labai nemalonių pozicijų. Reikėjo žaisti 16…ba5, arba 16…ed6 17.fe3 h:f2 18.e:g3 gh4 19.gf4 ba5 ir t.t.
17.fe3 h:f2 18.e:g3

18… ef6??
Ta pati grubi pozicinė klaida, kaip ir partijoje su S.Smaidriu. Vėl yra leidžiama „pražargdinti“ šaškes f6, h4, ir vėl Edgaras galėjo būti už tai nubaustas. Reikėjo gintis žaidžiant 18…gh4 19.gf4 bc5 20.d:b6 de5 21.f:d6 e:a7 22.gf2 bc7 ir t.t.
19.gf4 gh4 20.cb4??
Paleidžia laimėjimą. Reikėjo žaisti 20.ab4 fg7 [ 20...ba5 21.fg5 fe7 22.gf2 ba7 23.dc5 ( laimi ir 23.gh6 ab6 24.ef4 bc5 25.d:b6 a:c7 26.cd4 cb6 27.de5 f:d4 28.hg7 ba5 29.gf8 a:c3 30.fe3 d:f2 31.fe5 d:f4 32.f:e5 hg3 33.e:h2 x ) 23...fe5 ( 23...de5 24.ed4 x ) 24.ed4 h:f6 25.fg3 x ] 21.fg5 de5 22.g:e7 ef4 23.e:g5 h:d8 24.bc5 ba7 25.cd6 x.
20…hg3 21.f:h2 de5 22.bc5 e:c3 23.c:a7 fe7 24.hg3 ed6 25.gf4 dc5 26.gf2 cd4 27.e:c5 cd2 28.cb6 de1 29.fg3 e:h4 30.bc7 b:d6 31.ab8 ½-½

petrauskas – žutautas
1-1

a3>b4 d6>a3 1.bc5 b:d4 2.c:e5 f:d4 3.e:c5 hg5 4.bc3 gh4 5.ab2 gh6 6.cd4 hg7 7.gf4 cb6

8.bc3?
Silpnas ėjimas. Geriau buvo žaisti 8.fg3 h:f2 9.g:e3+-.
8…gf6?
Juodosios galėjo gauti perspektyvų žaidimą po 8…hg5 9.f:h6 gf6 10.cd6 ( 10.cb4?? ba5 11.dc3 fg5 12.h:f4 ed6 13.c:e7 a:g5 x ) 10…e:e3 11.d:f4-+.
9.fg5 h:f4 10.fg3 h:f2 11.e:g7 f:h6 12.hg3 dc7 13.gf4 ba5 14.gf2 cd6 15.fe3 d:b4 16.fg5 h:f4 17.e:g5 ab6 18.de5 ed6 19.e:c7 b:d6 20.gf6 dc5 21.fg7 cd4 22.c:e5 bc3 23.d:b4 a:c3 24.gh8 cd2 25.c:e3 ab2 26.ef6 bc1 27.ed4 ca3 28.hg7 ac5 29.de5

29… cb4??
Pralaimi partiją. Reikėjo gintis žaidžiant 29…ba5 30.gf8 cb6 31.fd6 ba7=.
30.gh6??
Paleidžia laimėjimą. Reikėjo žaisti 30.gf8 ba3 31.fh6 x.
30…bc3??
Pralaimi partiją reikėjo žaisti 30…be1 31.hf8 eg3 32.fd6 bc5=.
31.hf8 ce1 32.fd6 ec3 33.de7 ba5 34.ed6 cb2 35.da3 ba1 36.ac1 ac3

Ir vėliau baltosios suklydo ir partija baigėsi lygiomis. O galima buvo sėkmingai išmanevruoti ir laimėti.
37.ca3 ce1 38.ad6 ec3 39.de7 cb2 40.ec5 ba1 41.ce3 ac3
41…ab4 42.ed2 ba3 43.dc3 a:d4 44.e:c3 ab2 45.c:a1 x.
42.ed4 ce1 43.fe7 ir t.t.

žutautas – petrauskas
2-0

a3>b4 d6>a3 1.ba5 fg5 2.cd4 gh4 3.gf4 gf6 4.fg5 h:f4 5.e:g5 bc5 6.d:b6 a:c5 7.bc3 hg7 8.gh6 fe5 9.cd4 e:c3 10.d:d6 e:c5 11.ab2 gf6 12.fe3 de7 13.bc3 fe5 14.ef4 e:g3 15.h:f4

15… ef6??
Pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 15…cd6 16.cb4 ( 16.ef2 ef6 17.fe3 fg5 18.gf2 fe7 19.hg7 cb4 20.f:h6 b:f4 21.gh8 fg3 22.fe3 gh2= ) 16…hg3 17.f:h2 bc7 18.hg3 cd4 19.gf4 a:c5 20.cb2 ef6 21.ef2 fg5 22.fe3 d:f2 23.g:e3 cd4 24.e:e7 f:d6=.
16.cb4 cd6 17.ab6 c:a7 18.fg5 a:c5 19.g:e7 de5 20.ed8 cd4 21.ef2 dc3 22.gh2 ef4 23.da5 bc7 24.a:d8 hg3 25.f:h4 fe3 26.hg3 ed2 27.c:e3 cb2 28.df6 bc1 29.gf4 ca3 30.fb2 a:c1 31.fg5 c:f4 x.

Turnyro organizacija

Dabar, kai apie visus malonius dalykus (nekompromisinė kova ir azartas) jau parašiau, tenka pareikšti savo pastabas apie kitus dalykus. Kai kas labai mėgsta pabrėžti, kad Vilniuje varžybos vykdomos labai aukštame lygyje. Mano galva, dar reikia labai pagalvoti kur geriau vykdomi turnyrai. Vilniuje ar Pociūnėliuose?

I

Varžybos vyko sporto mokyklos mažojoje salėje. Šešiems, atskirai pastatytiems, staliukams ji buvo ankštoka. Jei šeši, negalvojantys tuo metu, žaidėjai slinkdavo pasidairyti po žaidybinę zoną, tai jie turėjo atsargiai manevruoti norėdami išvengti susidūrimų. O jei susirinktų daugiau kaip penki žiūrovai, tai reiktų sudarinėti grafiką pagal kurį jie galėtų įkišti galvą į turnyrinę salę, kad užmestų akį į vieną kitą lentą.

II

Visiškas chaosas vyrauja turnyro dokumentacijos grafoje „Titulai“ ir žaidėjų kortelėse stovėjusiose ant stalų. Vėl visiškai nesilaikoma reglamentuojančių dokumentų.
1. Klasifikacijoje labai aiškiai yra parašyta, kad Lietuvoje yra naudojami tokie titulai:
Didmeistris – trumpinimas DM
Meistras – trumpinimas M
Kandidatas į meistrus – trumpinimas KM
2. Lietuvos turnyruose naudojami tik lietuviški (o ne tarptautiniai) titulai.
O kaip ši grafa yra pildoma, galite patys pasižiūrėti oficialioje turnyro lentelėje.
Šios temos pabaigoje skelsiu „bajerį“. Šiame turnyre geriau sužaidė E. Petrauskas už D.Norkų, nes pirmojo kortelėje buvo įrašytas titulas „KMS“, o antrojo – „KSM“.

III

Su savalaikiu turnyro nušvietimu žiniasklaidoje – visiškas fiasko ir šaškių sporto antipopuliarinimas. Mano galva, svarbiausiems šalies turnyrams šiais laikais tinkamai nušviesti turi būti sukurtas turnyro atskiras tinklalapis kuriame būtų informacija apie dalyvius, nuotraukos, turnyrinė lentelė (arba bent starto numeriai), varžybų tvarkaraštis, visų turų lakoniški rezultatai, partijos. Ir viskas, tik tiek tereikia. Tą gali padaryti daugelis vyresniųjų klasių mokinių. Tą lengvai padarydavau ir aš kai vykdydavau varžybas Šiauliuose, nors ten dalyvių būdavo daugiau ir varžybų ritmas buvo spartesnis. Galite dar kartą tuo įsitikinti atsivertę puslapį http://saskes.net/?page_id=915
Blogiausiu atveju tokia informacija turi būti pateikiama LŠF tinklalapio pirmame puslapyje, kad visi greitai galėtų rasti, o ne kažkur forume, nes sudėtinga būna kartais žmonėms paaiškinti kur ten jam reikia nulysti, kad galėtų surasti, o be to, ten kartais nuėjęs, randi daugiau pornografijos (mesteli „spamo“ kartais) negu informacijos. Nors ir atsirado pykstančių ant manęs už posakį, kad informacija iš Elektrėnų ar Vilniaus atsiranda kur kas vėliau Internete nei iš Talino, bet eilinį kartą vėl taip atsitiko. Mano galva, praėjus pusvalandį po rato pabaigos rezultatai jau turi būti visiems žinomi. Ir nebūtinas ten vietoje Internetas, nebūtinas kompiuteris – gali užtekti vienos mobiliuko žinutės. Na, aišku, apie tokį svarbų ir ilgalaikį turnyrą stabiliai turėtų teikti informaciją ir laikraščiai bei radijas ir televizija. Bet man asmeniškai tai nėra būtina. Man pilnai pakaktų ir Interneto.

IV

Antrasis Rybentropo-Molotovo paktas

Jau ketveri metai paeiliui LR paprastųjų šaškių čempionatų finalinės varžybos vykdomos Vilniuje. Kiekvienais metais bandoma skaičiuoti iš kokio regiono daugiau yra finalistų. Tas skaičius (lyginant šiaurės-vakarų ir pietų-rytų regionus) pastaruoju metu visada būna apylygis, ir deja visada laimi sostinė. Šiemet net du kelialapius į finalines varžybas iškovojo šiauliečiai nuvykę į patį vilkų urvą ir jau atrodė niekas negalės sutrukdyti finalininkų žaidimu pasidžiaugti ir Šiauliams. Viskas buvo užfiksuota kalendoriuje ir nuostatuose. Iki varžybų jau buvo likę visai nedaug dienų. Bet, pasirodo, ir tai dar nebuvo visų intrigų pabaiga. Pasirodo, dar buvo vedami užkulisiniai žaidimai kaip tas varžybas perkelti į Vilnių. Ir dėka slapto antrojo Molotovo-Rybentropo pakto taip ir atsitiko. Finalinis turnyras iš šiauliečių buvo paprasčiausiai pavogtas. Sunku ką čia daugiau ir be komentuoti. Ateis sekantys metai ir vėl visokiais būdais bus stengiamasi tą antklodę kaip nors užtraukti ant Vilniaus. O jei dar susidarytų tokia situacija, kad po atrankos varžybų kokiais dviem vilniečiais daugiau į finalą pakliūtų…. Tada jau iš viso provincijai nebūtų ko karksėti. Belieka tokiems Rybentropams ir Molotovams dar kokį porą turnyrų šiemet pasivogti, ir visos šventės bus išrinktųjų žemėje.

Kategorijos: Turnyrai | Įrašo nuoroda.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>