Edgaro Petrausko benefisas

Šių metų LR šiuolaikinių šaškių čempionate, manau, visus nustebino puikus E.Petrausko žaidimas. Edgaras beveik visą turnyrą žaidė praktiškai be klaidų (išskyrus vieną partiją su A.Kybartu ir vieną partiją su Ž.Sokolovu) ir sužaidė ne vieną įdomią partiją. Siūlau susipažinti su Edgaro kūryba.

1. Petrauskas – Kybartas

a3>d4 b6>a3 1.d4-e5
1.d4-c5 d6:b4 2.c3:a5=.
1…d6:f4 2.g3:e5 f6:d4 3.e3:c5 h6-g5 4.h2-g3 g5-h4 5.g3-f4 g7-h6 6.c3-d4 h8-g7 7.b2-c3 g7-f6 8.a1-b2 f6-g5 9.f2-g3 g5:e3 10.d4:f2 h6-g5 11.c3-d4 e7-f6 12.f2-e3 h4:f2 13.e1:g3 f8-g7??
Matomai, pralaimi partiją. Reikėjo gintis žaidžiant 13…g5-h4 14.g1-f2 f8-g7 15.b2-c3 g7-h6 16.g3-f4 f6-g5 17.f2-g3 h4:f2 18.e3:g1 g5:e3 19.d4:f2 d8-e7 20.f2-e3 ir t.t.
14.b2-c3
14.g3-h4 g7-h6 15.b2-c3 c7-b6 16.e3-f4 g5:e3 17.d2:f4 b6-a5 18.g1-f2 d8-c7 19.f2-e3 ( 19.f4-e5 a5-b4 20.c3:a5 c7-b6 21.e5:g7 h6:f8 22.a5:c7 b8:b4 23.f2-e3 f8-e7 24.h4-g5 a7-b6= ) 19…a5-b4 ( 19…c7-b6?? 20.c5-d6 b6-c5 21.d6:b4 a3:c5 22.d4:b6 a5:c7 23.c3-d4 c7-d6 24.c1-d2 x ) 20.c3:a5 c7-b6 21.a5:c7 b8:b4 22.f4-e5 a7-b6 23.e5:g7 h6:f8 24.h4-g5 f8-e7 25.d4-e5 b4-c3 26.e5-f6 c3-b2 27.f6:a5 b2-a1=.
14…g7-h6 15.g3-h4 c7-b6 

16.c5-d6??
Paleidžia laimėjimą. Reikėjo žaisti 16.g1-h2 f6-e5 17.h4:f6 e5:g7 18.e3-f4 g7-f6 19.h2-g3 b8-c7 20.g3-h4 b6-a5 21.d2-e3 c7-b6 22.f4-e5 d8-e7 23.e5:g7 h6:f8 24.e3-f4 e7-d6 25.c5:e7 f8:d6 26.d4-e5 d6-c5 27.e5-f6 c5-b4 28.c1-d2 a3-b2 29.c3:a1 b4-c3 30.d2:b4 a5:c3 31.f6-g7 c3-d2 32.g7-f8 d2-e1 33.f4-e5 e1-c3 34.e5-d6 c3-f6 35.f8-h6 b6-a5 36.d6-c7 x. Nurodė V.Igaris.
16…b6-c5 17.d6:b4 a3:c5 18.d4:b6 a7:c5 19.g1-h2 b8-a7 20.h2-g3 d8-c7 21.g3-f4 c7-b6 

Labai paprastai atrodanti pozicija, kurioje slypi gerai užmaskuota klasta. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jau baltosioms tai tikrai jokie nemalonumai negresia.
22.c3-d4??
Labai netikėtai pralaimi partiją. Pralaimi ir 22.c1-b2?? b6-a5 23.c3-d4 a5-b4 24.d4:b6 a7:c5 x.
Reikėjo žaisti 22.c3-b4 c5:a3 23.d2-c3 b6-a5 24.c3-d4=.
22…b6-a5??
Paleidžia laimėjimą. Reikėjo žaisti 22…c5-b4 23.f4-e5 ( 23.c1-b2 b4-a3 24.b2-c3 b6-c5 25.d4:b6 a7:c5 x ) 23…b4-c3! x.
23.d4:b6 a7:c5 24.d2-c3 a5-b4 25.c3:a5 c5-d4 26.e3:c5 g5:e3 27.c5-d6 e3-f2 28.a5-b6 f2-g1 29.b6-c7 ½-½

 

2. Vengelis – Petrauskas 

1.g3-f4 f6-e5 2.c3-d4 e5:c3 3.b2:d4 d6-c5
Paprastai yra žaidžiama 3…b6-a5 ir t.t.
4.a1-b2 g7-f6 5.b2-c3 c7-d6 6.h2-g3 b6-a5 7.d4:b6 a5:c7 8.g3-h4 a7-b6 9.c3-d4 b6-a5 10.f4-g5 h6:f4 11.e3:g5 c7-b6 12.d2-c3 h8-g7 13.g5-h6 b6-c5 14.d4:b6 a5:c7 15.f2-e3 f6-e5 16.e3-d4 g7-f6 17.h4-g5 f6:h4 18.d4:f6 e7:g5 19.h6:f4 d6-e5 20.f4:d6 c7:e5 21.g1-h2 d8-e7 22.e1-f2 e7-d6 23.c1-d2 b8-c7 24.c3-b4 c7-b6 25.b4-a5
25.f2-g3 h4:f2 26.d2-e3 f2:d4 27.b4-c5 d6:b4 28.a3:a7 d4-c3 29.a7-b8=.
25…b6-c5 26.d2-c3??
Pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 26.h2-g3 f8-e7 27.a3-b4 c5:a3 28.a5-b6 a3-b2 29.d2-c3 b2:d4 30.b6-a7 d4-c3 31.a7-b8=.
26…e5-f4 27.a3-b4 c5:a3 28.a5-b6 d6-c5 29.b6:d4 f4-e3 30.d4-c5 e3:g1 31.c5-d6 f8-e7 32.d6:f8 g1-c5 33.f8:b4 a3:c5 0-1

3. Domčev – Petrauskas

a3>g5 g7>b4 1.c3:a5 f6:h4 2.b2-c3 h8-g7 3.a1-b2 g7-f6 4.c3-d4 f6-g5 5.g3-f4 b6-c5 6.d4:b6 a7:c5 7.d2-c3 c5-b4 8.b2-a3 b4:d2 9.e1:c3 d6-e5
9…e7-f6 10.h2-g3=.
10.f4:d6 c7:e5 11.a5-b6 g5-f4 12.e3:g5 h4:f6 13.b6-a7 h6-g5 14.a3-b4 g5-f4 15.b4-a5
15.f2-e3 f4:d2 16.c1:e3 f6-g5 17.h2-g3 g5-h4 18.e3-d4 h4:f2 19.d4:f6 e7:g5 20.g1:e3=.
15…d8-c7 16.c3-b4
16.c1-d2 e7-d6 17.f2-e3 f4-g3 18.h2:f4 e5:g3 19.c3-b4 g3-h2 20.b4-c5 d6:b4 21.a5:c3=.
16…e7-d6 17.f2-e3 f4:d2 18.c1:e3 f6-g5 19.b4-c5 d6:b4 20.a5:c3 e5-f4 21.e3-d4 f8-e7 22.c3-b4 e7-f6 23.b4-a5 c7-d6
23…g5-h4 24.d4-c5=.
24.a5-b6 d6-e5 

25.b6-c7??
Pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 25.d4-c5 e5-d4 26.c5:e3 f4:d2 27.b6-c7 b8:d6 28.a7-b8 f6-e5 29.h2-g3 g5-f4 30.g3-h4=.
25…e5:c3 26.c7-d8 c3-d2 27.d8-b6 d2-e1 28.b6-d4 f4-e3 29.d4:g7 e3-d2 30.g7-f8 

30…d2-c1??
Paleidžia laimėjimą. Reikėjo žaisti 30…g5-f4 31.f8-e7 e1-h4 32.e7-a3 d2-c1 33.a3-b4 h4-e1 34.b4-f8 f4-e3 35.f8-a3 e3-d2 36.a3-e7 c1-b2 37.e7-h4 b2-d4 38.h4-g5 d2-c1 39.g5-h4 c1-f4 40.h4-d8 e1-h4 x.
31.f8-e7 g5-f4 32.e7-h4 c1-e3 33.h2-g3 f4:h2 34.h4-f6 e3-c1 35.f6-h8 e1-a5 36.h8-a1 c1-a3 37.a1-h8 a3-d6 ½-½

 4. Smaidrys – Petrauskas

a3>h4 g7>a3 1.e3-f4 f6-e5
1…b6-a5=.
1…f6-g5 2.h4:f6 e7:e3 3.d2:f4=.
2.f2-e3 b6-a5 3.c3-d4 e5:c3 4.b2:d4 a5-b4 5.g1-f2
5.f4-g5 h6:f4 6.e3:g5 h8-g7=.
5…a7-b6 6.a1-b2 b4-c3 7.d2:b4 a3:c5 8.e1-d2 b8-a7 9.b2-c3 f8-g7
9…h8-g7 10.c1-b2 e7-f6 11.d4-e5 ( 11.f4-e5? d6:f4 12.g3:e5 h6-g5 13.b2-a3 g7-h6 14.e5:g7 g5-f4 15.e3:g5 c5:c1 16.g7-h8 h6:f4 17.f2-g3 f4-e3-+ ) 11…f6:d4 12.c3:e5 f8-e7=.
10.c1-b2 e7-f6 11.b2-a3 f6-e5 12.d4:f6 g7:e5 13.a3-b4 c5:a3 14.e3-d4 b6-c5 15.d4:f6 c5-d4 16.c3:e5 a7-b6 17.f4-g5 h6:f4 18.f6-g7 h8:d4 19.g3:c3 b6-c5 20.f2-e3 c5-b4 21.c3:a5 a3-b2 22.e3-f4 d8-e7
22…d6-c5 23.d2-c3 b2:d4 24.h4-g5=.
23.d2-c3 b2:d4 24.f4-g5 d6-e5 25.g5-h6 e7-f6 26.h4-g5 f6:h4 27.h6-g7 d4-e3 28.g7-h8 e5-f4 29.h8-c3 c7-d6 30.c3-b4 d6-e5 ½-½

5. Aleknavičius – Petrauskas

d2>d4 b6>a5 1.c1-d2 f6-g5 2.g3-f4
2.d4-c5 d6:b4 3.a3:c5=.
2…g7-f6 3.d4-c5 d6:b4 4.a3:c5 h8-g7 5.f2-g3 g5-h4 6.c3-d4 h4:f2 7.e1:g3 f6-g5 8.g3-h4 g7-f6 

9.g1-f2??
Pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 9.f4-e5 c7-d6 ( 9…f8-g7?? 10.c5-d6 e7:c5 11.d4:b6 f6:f2 12.g1:e3 a7:c5 13.h4:h8 x ; 9…c7-b6?? 10.e5:g7 e7-d6 11.c5:e7 d8:h8 12.h4:f6 ir t.t. ) 10.e5:g7 d6:b4 11.h4:f6 e7:g5 12.g7-h8 ( 12.b2-c3 b4-a3 13.g7-h8 a3-b2= ) 12…b4-a3 13.b2-c3 a3-b2 14.d4-e5 b2:f2 15.g1:e3 g5-h4=.
9…f6-e5 10.d4:f6 f8-g7 11.f6:h8 c7-b6 12.h4:f6 b6:d4 13.e3:c5 e7:e7 14.a1-b2 e7-h4 15.f2-e3 h4-e7 16.b2-a3 e7-h4 17.e3-d4 h4-e1 0-1

6. Družinin – Petrauskas 

1.a3-b4 b6-c5 2.b4-a5 c5-b4 3.e3-d4 f6-e5 4.d4:f6 g7:e5 5.c3-d4 e5:c3 6.b2:d4 b4-a3 7.d4-c5 d6:b4 8.a5:c3 h8-g7 9.c3-d4 g7-f6 10.a1-b2 a7-b6 11.g3-f4 f6-g5 12.f2-e3
12.d4-e5 g5:e3 13.d2:f4=.
12…e7-f6 13.h2-g3 g5-h4 14.f4-e5 h4:f2 15.e5:g7 f8-e7 16.e1:g3 h6:f8 17.g3-f4 e7-f6 18.g1-f2 b6-a5 

19.b2-c3??
Pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 19.f2-g3 d8-e7 20.g3-h4 ir t.t.
19…d8-e7 20.f4-e5
20.f2-g3 e7-d6 21.g3-h4 a5-b4 22.c3:a5 d6-e5 23.f4:d6 c7:e1 x.
20…f8-g7 21.e3-f4 c7-b6 22.d2-e3 b6-c5 23.d4:b6 f6:b2 0-1

7. Petrauskas – Družinin 

1.a3-b4 b6-c5 2.b4-a5 c5-b4 3.e3-d4 f6-e5 4.d4:f6 g7:e5 5.c3-d4 e5:c3 6.b2:d4 b4-a3 7.d4-c5 d6:b4 8.a5:c3 h8-g7 9.c3-d4 g7-f6 10.g3-f4 c7-d6?
10…e7-d6 11.d2-c3 a7-b6 12.h2-g3 b6-a5 13.g3-h4 d6-e5 14.f4:d6 c7:e5 15.d4-c5-+.
11.a1-b2 d8-c7
11…f6-e5 12.d4:f6 e7:e3 13.d2:f4+-.
12.d4-c5 d6:b4 13.b2-c3 a7-b6 14.c3:a5 b6-c5
14…f6-e5 15.f4:d6 c7:e5 16.a5:c7 b8:d6=.
15.h2-g3 

15… c7-d6??
Pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 15…c5-d4 16.g3-h4 d4-c3 17.d2:b4 a3:c5 18.c1-b2 c7-d6 19.f2-e3 f6-e5 20.b2-c3 e5:g3 21.h4:f2 c5-b4 22.c3-d4 b4-a3 23.e3-f4 e7-f6 24.d4-c5 d6:b4 25.a5:c3=.
16.g3-h4 f8-g7
16…f6-e5 17.f4-g5 h6:f4 18.c1-b2 a3:e3 19.f2:d8 x.
17.d2-c3 f6-e5
17…c5-b4 18.c3-d4 d6-c5 19.d4:b6 b4-c3 20.b6-a7 c3-b2 21.f4-g5 h6:f4 22.f2-e3 f4:d2 23.e1:a1 x.
17…b8-c7 18.h4-g5 f6:h4 19.f4-e5 d6:f4 20.c1-b2 a3:c1 21.e1-d2 c1:e3 22.f2:h8 x.
17…b8-a7 18.e1-d2 f6-e5 19.f4-g5 h6:f4 20.c1-b2 a3:e3 21.f2:d8 c5-b4 22.c3-d4 b4-a3 23.d4-c5 d6:b4 24.a5:c3 x.
18.c1-b2 1-0

8. Petrauskas – Sokolovas

f2>h6 h6>c5 1.c3-b4 b6-a5 2.g3-h4 a5:c3 3.b2:b6 a7:c5 4.h2-g3 f6-e5 5.a1-b2 e5-d4 

6.e1-f2?
Stipriau buvo žaisti 6.g3-f4 d4:f2 7.g1:e3 g7-f6 8.b2-c3 f6-g5 9.h4:f6 e7:g5 10.c3-d4 c7-b6 11.d2-c3 b6-a5 12.d4:b6 a5:c7 13.c3-d4=.
6…g7-f6 7.a3-b4
7.g3-f4 c5-b4 8.a3:c5 ( 8.e3:c5?? c7-b6 9.c5:a7 f6-e5 10.a3:c5 e5:a1 x ) 8…d4:b6 9.f4-e5 d6:f4 10.e3:g5 c7-d6-+.
7…c5:a3 8.e3:c5 d6:b4 9.b2-c3 f6-e5 10.c3:a5 

10… h8-g7
Juodosios turėjo dar vieną neblogą atakos planą 10…c7-b6 11.a5:c7 b8:d6 12.d2-c3 ( 12.f2-e3 e5-d4 13.e3:c5 d6:b4 14.g1-f2 h8-g7-+ ) 12…d6-c5 13.c3-b4 ( 13.f2-e3?? c5-d4 14.e3:c5 e5-f4 15.g3:e5 e7-d6 16.e5:c7 d8:b2 x ) 13…c5-d4 14.b4-a5 d8-c7 15.f2-e3 d4:f2 16.g3:e1 e5-d4 17.e1-d2 d4-c3 18.d2:b4 a3:c5 19.c1-d2 h8-g7 20.g1-f2 g7-f6 21.f2-g3 c5-d4 22.d2-e3 d4:f2 23.g3:e1 f6-e5 24.h4-g5 e7-d6 25.e1-d2 d6-c5 26.d2-e3 c7-d6 27.e3-f4 e5:g3 28.g5-f6=.
11.f2-e3 g7-f6 12.d2-c3 e7-d6 13.e3-f4?
Stipriau buvo žaisti 13.e3-d4 c7-b6 14.a5:c7 d8:b6 15.g1-f2 d6-c5 16.f2-e3 b8-a7 17.e3-f4 c5:g5 18.h6:d6 b6-c5 19.d6:b4 a3:c5=.
13…b8-a7 

14.g1-f2??
Pralaimi partiją. Reikėjo bandyti gelbėtis žaidžiant 14.c1-d2 d8-e7 15.d2-e3 c7-b6 16.a5:c7 d6:b8 17.f4:d6 e7:c5 18.g3-f4 a7-b6 ( 18…c5-b4 19.c3:a5 a3-b2 20.e3-d4 b8-c7 21.g1-h2= ) 19.c3-b4 a3-b2 20.b4:d6 b6-a5 ( 20…b2-a1 21.f4-g5 f6-e5 22.d6:f4 b6-c5 23.g5-f6= ) 21.e3-d4 b2-a1 22.f4-g5 a1:c7 23.g5:e7 f8:d6 24.h6-g7=.
14…a7-b6 15.f4-g5 b6-c5 16.g5:e7 d8:f6 17.f2-e3 c5-b4 18.c3-d4
18.c1-d2 c7-b6 19.a5:c7 d6:b8 20.c3:a5 a3-b2 x.
18…e5:c3 19.g3-f4 f6-e5 20.f4-g5 c7-b6 21.a5:c7 d6:b8 22.e3-d4 c3-b2 23.d4:f6 b2-a1 0-1

9. Sokolovas – Petrauskas

f2>h6 h6>c5 1.c3-b4 f6-e5 2.e3-f4 g7-f6 3.g3-h4 e5:g3 4.h4:f2 b6-a5 5.f2-e3 a5:c3 6.b2:b6 c7:a5 7.a1-b2 a7-b6 8.b2-c3 h8-g7 9.h2-g3 f6-e5 10.e1-f2 b8-a7 11.e3-d4
11.e3-f4 d8-c7 12.d2-e3 e5-d4 13.c3:e5 a5-b4 14.a3:c5 b6:f6 15.c1-d2 c7-b6 16.d2-c3=.
11…g7-f6 

12.d2-e3??
Matomai, pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 12.g3-h4 e5-f4 13.f2-e3 f6-g5 14.h4:f6 e7:g5 15.c1-b2 b6-c5 16.d4:b6 a7:c5 17.c3-d4 g5-h4 18.d4:b6 a5:c7 19.e3:g5 h4:f6 20.d2-e3 ir t.t.
12…d6-c5 13.c3-b4
13.g3-h4 a5-b4 14.c3:c7 d8:b6 x.
13…e5:c3 14.b4:d2 e7-d6 15.e3-d4
15.d2-c3 d8-e7 x.
15.g3-h4 f8-g7 16.h6:f8 f6-g5 17.h4:f6 d6-e5 18.f6:d4 d8-c7 19.f8:b4 a5:g3 20.g1-h2 g3-h4 x.
15…c5:e3 16.f2:d4
16.d2:f4 f6-g5 17.f2-e3 g5-h4 18.e3-d4 h4:f2 19.g1:e3 b6-c5 20.d4:b6 a7:c5 x.
16…f6-e5 17.d4:f6 d6-e5 18.f6:d4 f8-g7 19.h6:f8 b6-c5 20.f8:b4 a5:h4 21.a3-b4 h4-f6 22.d4-c5 d8-c7 23.g1-f2 f6-d8 0-1

Kategorijos: Turnyrai | Įrašo nuoroda.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>