Ir Z.Cirikas klysdavo

Senose knygose būdavo labai daug klaidų, nors analizių autoriais buvo patys geriausieji pasaulio šaškininkai. Toks jau nepaparastas yra šaškų žaidimas ir žmonėms išvengti klaidų yra neįmanoma. Kiek teko girdėti visi kalbėdavo, kad geriausios analizės būdavo Z.Ciriko. Bet Z.Cirikas irgi buvo tik žmogus. Klysdavo ir jis. Šiandien pakalbėsime apie vieną jo klaidą.

Domčev – Aleknavičus
2013m. LR čempionatas


1.cb4 hg5 2.ba5 gh4 3.ed4 fe5 4.d:f6 g:e5 5.ab4 ef6 6.ba3 hg7 7.ab2 fe7 8.de3 bc5 9.ef4 gh6 10.bc3 

Šios pozicijos analizė yra G.Chackevičiaus knygos „25 šašečnych urokov“ 108 psl. Šią labai svarbią mitelšpilinę poziciją  turėtų gerai žinoti ne tik meistrai, bet ir kandidatai į meistrus. Toje analizėje yra keletas netikslumų.
12. … fg5??
Nepralaimi, bet labai silpnas ėjimas. Reikėjo žaisti 12. … ab6! 13. ed2 (13. fg5?? hf4 14. cd4 ce3 15. fd4 hf2! 16. eg3 cc3 17. gg7 cd2! 18. ce3 ef6 19. ge5 dd2 ×. N.Neverov – Z.Cirik, 1963.) 13. … cd4 14. de3 db2 15. bc5 bd4 16. ec5 db4 17. aa1! ed6 18. ab2 cb6 19. bc3 ba5 20. cd4! ec3 21. cd2 ce1 20. fg5 hf4 21. gg7 eg3 22. hf4 ab4 23. ae7 dh8 24. fe5 =. M.Fazylov – G.Dorfman, 1976.
13. cd4
Nepaisant to, kad juodosios turi net tris kirtimo galimybes jų pozicija labai sunki. 

13… c:e3
Z.Cirikas teigia, kad šis ėjimas pralaimi. Mano, galva, kaip tik šis ėjimas leidžia kaip tik greičiau išlyginti žaidimą.

14.f:d2 ab6??
Pralaimi partiją. Pralaimi ir 14…gf4?? 15.dc3 hg5 [15...ab6 16.cd4 e:c3 17.g:e5 d:f4 18.b:d2 ed6 ( 18...bc5 19.dc3 ed6 20.cb4 hg5 21.cd2 x ) 19.fg3 h:f2 20.g:g5 h:f4 21.ef2 de7 22.fe3 x.; 15...cb6 16.a:c7 d:b6 17.ba5 bc7 ( 17...bc5 18.ab4 c:a3 19.cb2 a:c1 20.ed2 c:e3 21.f:d8 h:f2 22.g:g5 h:f4 23.df6 fe3 24.hg3 x ; 17...dc5 18.a:c7 b:d6 19.ab4 c:a3 20.cb2 a:c1 21.ed2 c:e3 22.f:d8 h:f2 23.g:g5 h:f4 24.cd4 de5 25.d:f6 fe3 26.fe7 ed2 27.ef8 dc1 28.df6 x ) 18.cd2 bc5 19.cd4 c:c1 20.ed2 c:e3 21.f:b6 h:f2 22.g:g5 a:c5 23.gf6 cd4 24.ab4 de3 25.hg3 x ] 16.cd4 e:c3 17.g:e5 d:f4 18.b:d2 ed6 19.ab4 de5 20.cb2 ab6 21.fe3 cd6 22.a:c7 d:b6 23.bc3 bc5 24.ba5 bc7 25.gf2 cb4 26.ed4 ba3 27.d:f6 g:e7 28.ab6 c:a5 29.fg3 h:f2 30.e:c7 x.

Bei 14…ed4?? 15.gf4 g:e3 16.d:f4 x.
Bei 14…cb6?? 15.a:c7 d:b6 16.gf4 e:g3 17.h:f4 g:e3 18.d:f4 bc7 19.cb2 x.
Reikėjo žaisti 14… ef4! 15.g:e5 d:f4 16.bc5 cd6! (16…ef6?? 17.fg3 h:f2 18.e:g7 h:f8 19.gf2 cb6 20.a:c7 d:d4 21.cb2 gf4 22.bc3 d:b2 23.a:c1 x.) 17.ab6 (17.ab4 bc7 18.dc3 ef6 19.c:e7 fe3 20.f:d4 hg3 21.h:f4 g:a3 22.e:g5 h:f4=.) 17…d:b4 18.a:c5 bc7 19.fg3 c:a5 20.g:e5 hg3! 21.h:f4 g:e3 22.d:f4 ed6 23.e:c7 d:d4=.
15.gf4 g:e3 16.d:f4 e:g3 17.h:f4 ba7 18.cd2 ef6 19.bc5 d:b4 20.a:c5 b:d4 21.fg5 h:f4 22.de3 f:d2 23.e:g7 x.

Dabar dar siūlau panagrinėti kitus kirtimus po 13 juodųjų ėjimo.

I

13…g:e3?? 14.d:b6 a:c5 15.f:b6 h:f2 16.g:e3 ba7 17.bc5 d:b4 18.a:c5 ef4
18…ed4 19.ef4 dc3 20.hg3 cd6 21.ef2 d:b4 22.fe3 a:c5 23.ab6 c:a7 24.ed4 c:e5 25.f:f8 x.       18. … cd6 19. cd2 db4 20. ac3 ac5 21. cd4 ×.

19.e:g5 h:f4 20.cd2
20.cd6?? c:e5 21.bc7 d:b6 22.a:c7 ab6 23.c:a5 ed6 24.ef2 dc5=.

20…cd6
20…ef6 21.ef2 fe5 22.fg3 x.

21.ef2 d:b4 22.a:c3 a:c5 23.fe3 x. 

II 

13…e:c3 14.b:d2 g:e3 15.d:f4 cd4
15…ab6?? 16.fe5 ( 16.cb2?? cd4 17.ed2 bc5 18.dc3 ef6 19.c:g7 h:f8 20.bc3 de7= ) 16…d:f4 17.g:e5 ef6 18.e:g7 h:f8 19.fe3 de7 20.ef4 fg7 21.cb2 gh6 22.gf2 ba7 23.fe5 ef6 ( 23…ed6 24.bc3 d:f4 25.cb4 fe3 26.b:b8 e:g1 27.a:c7 hg5 28.ab4 gf4 29.cd8 x ) 24.e:g7 h:f8 25.hg3 fe7 26.gf4 ef6 27.ed2 x.

16.ab4
16.cb2 dc5 17.ed2 cb6 18.a:c7 d:b6 19.dc3 ba5! 20.c:e5 ab6 21.bc3 cd4 22.ed6 d:b2 23.a:c1 e:c5 24.fe5 hg5 25.gf4 g:e3 26.f:d4 c:e3 27.ef6 ab4 28.cb2 bc5 29.fg7 ba3 30.bc3 cb4 31.c:a5 ab2=.

16. … ab6 17.bc5 d:b4 18.a:e5 ba5 19.cb2 ab4 20.ba3 ed6 21.a:e7 d:d4 22.ed2 cb6
G.Chackevičius siūlė žaisti klaidingai 22…ba7?? 23.de3 cb6 24.e:c5 b:d4 25.fe5 d:f6 26.gf4 x.

23.fe5 d:f6 24.gf4=.

Kategorijos: Turnyrai | Įrašo nuoroda.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>