Apie LŠF konferenciją

Ar Lietuvos šaškininkai nusipelnė gyventi geriau?
Skiriama tiems, kas ten nebuvo, ir tiems, kurie nesuprato kur buvo.

Šiemet, komandinio klubų čempionato metu Bačkonyse, vyko LŠF rinkiminė – ataskaitinė konferencija.

DARBOTVARKĖ

1.Mandatinės komisijos pranešimas apie Konferencijos darbe dalyvaujančių narių sudėtį. A.Domčev
2. LŠF narių 2010.11.20 dienai tvirtinimas. Narių, nedalyvaujančių LŠF darbe ir nemokančių metinių mokesčių šalinimas iš federacijos narių – A.Domčev
3.Reglamento tvirtinimas
4.Ataskaitinis pranešimas apie LŠF veiklą 2009 – 2010 m. – R.Šidlauskienė
5. Ataskaitiniai ( kvalifikacinės, jaunimo, „100“ šaškių, veteranų,) komisijų pranešimai-S.Smaidrys, E.Bužinskij, A.Domčev, A.Fomkin.
5.Revizijos komisijos pranešimas – A.Bučinskas
6. Klausimai LŠF VK nariams ir Revizijos komisijai
7.Diskusijos dėl LŠF darbo įvertinimo ir nutarimas
8.LŠF valdymo organų rinkimai

Paprastai tokios konferencijos vyksta labai audringai ir emocionaliai, bet šį kartą viskas vyko labai ramiai ir greitai. Man tas šių metų renginys labai priminė sovietinių laikų TSKP suvažiavimus, kur viskas buvo iš anksto surežisuota ir niekam nekildavo minties išsišokti. Konferencijos dalyviai klausydamiesi senojo VK pranešimų ramiai sau žaidė šaškėmis, tyliai aptarinėjo savo reikalus, kai kurie net miegojo tikrąja ta žodžio prasme. Aktyvesnis buvo tik klubo „Mes“ atstovas D.Dambrauskas, kuris, praktiškai vienintelis, uždavinėjo VK jam rūpimus klausimus. Per porą valandų visi dienotvarkės klausimai buvo išsemti: ataskaitos išklausytos, įvertinimai padaryti (federacijos darbas įvertintas gerai), visi reikalingi organai išrinkti.

Naujasis Lietuvos šaškių federacijos Vykdomasis komitetas:

Prezidentas – Ramūnas Karbauskis
Viceprezidentė – Romualda Šidlauskienė,
Generalinis sekretorius – Aleksej Domčev
„64″ komisijos pirmininkė – Sandra Laurutienė,
„100″ komisijos pirmininkas – Aleksej Domčev
Veteranų komisijos pirmininkas – Aleksandras Fomkinas
Jaunimo komisijos pirmininkas – Edvard Bužinskij
Trenerių ir teisėjų kvalifikacijos tobulinimo komisijos pirmininkas – Jonas Navickas
Klasifikacinės komisijos pirmininkas – Sigitas Smaidrys
Propagandos komisijos pirmininkas – Egidijus Petryla
Atstovas ryšiams su LŠKMS – Rimas Mackevičius
Ryšių su LASF komisijos pirmininkas – Jonas Buivydas

Dabar mano asmeniniai pamąstymai apie konferencijos darbą.

I

Kas liečia senojo VK darbo įvertimą. Mano galva, reikia žiūrėti kokie buvo uždaviniai ir kaip jie buvo įvykdyti.

Pasižiūrėkime į LŠF įstatus:

2.1. LŠF pagrindinis uždavinys yra:
2.1.1. Parengti ilgalaikę šaškių plėtojimo programą ir ją įgyvendinti, tuo prisidedant prie Lietuvos valstybinės kūno kultūros ir sporto programos vystymo;
2.1.2. Populiarinti ir propaguoti šaškių sportą šalyje.

Viskas labai paprastai parašyta. Reikia turėti programą ir ją įgyvendinti. Dabar norėtųsi sužinoti kokia buvo ta programa? Ją, tarp kitko, turi tvirtinti konferencija. Mano galva, ten turėtų būti priemonių planas kaip mes turime vystyti masiškumą ir meistriškumą, kaip gerinsime savo sporto šakos prestižą. Kokias priemones tam naudosime, kiek lėšų tam skirsime ir t.t. Kaip visi suprantate, LŠF tokio plano neturi. Viskas prasideda ir baigiasi federacijai skirtų pinigėlių „pravalgymu“. „Pravalgymu“ aš vadinu lėšų panaudojimu tik išvykoms į varžybas ir eilinių varžybų pravedimui. Ir niekams nesopa galva, kad Lietuvoje kai kuriose varžybose būna tik trys dalyviai, kad Lietuvoje trenerius galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų, kad kai kuriose varžybose nedalyvauja visa eilė stipriausių šalies žaidėjų, kad Lietuvos atstovai kai kuriuose Europos ir pasaulio čempionatuose yra smarkiai „mušami“, kad tenka pralošinėti net tų valstybių atstovams kurie prieš gerą dešimtmetį buvo visiškai nepavojingi, kad pagrindinėse šalies varžybose visai nematome didžiosios dalies Lietuvos rajonų šaškininkų ir t.t.

Na su populiarinimu ir propagavimu irgi reikalai yra labai prasti. Buvo kažkada skelbiama Lietuvoje šaškių savaitė, važinėdavo garsiausi Lietuvos šaškininkai į provincijas, skaitė paskaitas, vedė simultanus, buvo plati varžybų geografija (svarbios varžybos vykdavo ne tik Vilniuje, bet ir Telšiuose, Ukmergėje, Kybartuose, Šakiuose ir t.t.), buvo daug šaškių skyrelių masinėse informavimo priemonėse. Dabar provincialai propaguojasi kaip imano patys.

Vadinasi, senojo VK darbą galima vertinti dvejopai. Labai blogai, nes nieko esminio be pinigų pravalgymo neatliko, arba labai gerai, nes nieko nežadėjo ir nieko neatliko.

II

Pastoviai visiems kyla neaiškumų dėl įvairiausių VK sprendimų: kodėl varžybos vykdomos ten ir ten, kodėl varžybose būna toks ir toks reglamentas, kokių sportininkų komandiravimui skiriamos lėšos ir t.t. Manau, kad visi tokie dalykai turi būti sprendžiami tik VK posėdžiuose. Mano galva, tie posėdžių protokolai galėtų būti patalpinti tiesiog LŠF svetainėje (kaip daro daugelis Lietuvos įstaigų), kad visi Lietuvos šaškininkai galėtų su jais susipažinti. Jei jau nenorima apie tai viešai kalbėti, tai pagal LŠF įstatų punktą 3.3.1. punktą klubai – federacijos nariai turi teisę gauti informaciją apie Vykdomojo komiteto posėdžiuose priimtus nutarimus. Pagal LŠF įstatų punktą 5.7 VK posėdžius turi rengti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Vadinasi, per praeitą dviejų metų kadenciją klubai turėjo gauti ne mažiau 8 VK posėdžių protokolus. Spėkite, kiek tokių protokolų gavo mūsų klubas? Teisingai, nei vieno. Konferencijos metu buvau apie tai uždavęs klausimą viceprezidentei, kuri prisipažino, kad tokių protokolų iš viso nėra. Svarbesniais klausimais, atseit, VK nariai pasikalbėdavo elektroniu paštu ir viską nuspręsdavo nieko neprotokoluodami. Iš kur dabar šaškių visuomenei suprasti kokie buvo svarstomi klausimai, kas kaip balsavo, ar išvis niekas nebalsavo. Ir pirmas kažkoks protokolas turėtų būti apie šią konferenciją: kaip įvertintas darbas, kas ten nuspręsta su klubais kurie neaktyvūs, kaip pasidalinta pareigomis naujame VK ir t.t.

III

Pernai keliuose moksleivių šimtalangių šaškių turnyruose teisėjas E.Bužinskij pradėjo naudoti tokią praktiką. Pozicijose trys damos prieš vieną damą (kuri yra ne didžiajame kelyje) jis toliau stipresnei pusei neleisdavo iš viso žaisti ir iš karto partijoje fiksuodavo lygiąsias. Toks netikėtas teisėjo sprendimas suglumino daugelį trenerių, tame tarpe ir mane. Kiek atsimenu kodeksą, visada stiprioji pusė turėdavo teisę trimis damomis 15 ėjimų gaudyti vieną damą jei yra ne didžiajame kelyje. Pavasarį mano kolegė išsiuntė registruotu laišku pranešimą apie tai LŠF VK. Mano galva, LŠF teisėjų komisija turėjo išnagrinėti tą situaciją ir priimti sprendimą, kaip tokiu atveju žaidėjai ir teisėjai turi elgtis. Žinote, kaip viskas baigėsi? Tas laiškas, pasirodo, pragulėjo pusmetį pas viceprezidentę ir nei pats E.Bužinskij, nei teisėjų komisija nieko apie tai nežinojo. Tikiuosi, kad naujasis VK šį klausimą per naująją dviejų metų kadenciją kaip nors išspręs ir oficialiai informuos šaškių visuomenę kaip tokiais atvejais reikia elgtis.

IV

Pastabos dėl kvalifikacinės komisijos darbo. Manau, kad reitingai objektyviai atspindi žaidėjų pajėgumą, kas yra svarbiausia. Bet reitingų skaičiavimo metodika atliekama ne visai pagal federacijos dokumentus. Vadinasi, reikia arba pilnai vadovautis patvirtintu dokumentu, arba jį taisyti. Bet daryti kitaip nei parašyta ir patvirtinta yra negerai. Jei turnyre yra meistro norma, turėtų būti apie tai informuojama prasidedant turnyrui, bet ne pasibaigus jam. Stebint turnyrų eigą internete man susidarė toks įspūdis. O dėl kandidatų į meistrus normų įvykdymo ir tų vardų suteikimų aš dabar nieko nesusigaudau. Gal susigaudo tik pats komisijos pirmininkas. Pagal galiojančius dokumentus, šaškininkas kartą įvykdęs normą tampa km ir jam suteikiamas pradinis km reitingas 2100. Anksčiau aš naudojau tokią praktiką: pasibaigus turnyrui paskaičiuodavau kas įvykdė normą ir iš karto paskelbdavau internete kartu su visais turnyro rezultatais. Dabar nieko panašaus matyti neteko. Ir pretendentai į tą vardą nieko apie tai nesupranta, ar jie ką įvykdė, ar neįvykdė. Ir būtų gerai, kad LŠF tinklalapyje reitingams būtų skirta atskira vieta o ne slėpti juos Klasifikacijos stalčiuke.

V

Pastabos dėl jaunimo komisijos darbo. Jei aš pasiūlyčiau LR vyrų čempionatą, atrankinį į pasaulio čempionatą, vykdyti tokia sistema: atrankinės varžybos šveicariška sistema (30 dalyvių) po vieną partiją, po 10-15 min. partijai, per vieną dieną. Toliau iš atrankinio turnyro 20 geriausiųjų žaidžia finale. Vėl šveicariška sistema, po vieną partiją, po 20-30 min. partijai, per dvi dienas. Už tokį pasiūlymą, manau, mane sudegintų ant laužo ne tik paprastųjų šaškių specialistai, bet ko gero ir šimtalangininkai. Bet, deja, pagal tokią sistemą jau du metai žaidžia mūsų jaunimas, jauniai. Nors jų tarpe yra nemažai kandidatų į meistrus ir pirmaatskyrininkų. Ar tai normalu? Jei normalu, kodėl tada suaugusieji negali taip žaisti?. Bus viskas greičiau ir pigiau. Visada visi suprasdavo, kad atrankiniai turnyrai turi būti ratų sistema. Buvo tik varijuojama finalinio turnyro dalyvių skaičiumi kuris kisdavo nuo 12 iki 4. Dažnai dabar susidaro tokios situacijos kai tas pats žmogus jaunime būna antras, jauniuose tik ketvirtas. Nieko nepadarysi, šveicariška sistema dažnai parodo savo klastingus nagučius. Jei organizuojant suaugusiųjų čempionatus pastoviai girdisi šūksniai – taip pasaulis visas žaidžia ir mums taip reikia, tai organizuojant jaunimo čempionatus – viskas daroma ne tap kaip pasaulis žaidžia ir niekas nieko nešaukia. Logikos jokios.

VI

Teisėjų komisijai, jei neklystu, vadovavo tas pats žmogus kaip ir kvalifikacinei komisijai. Na šioje srityje tai visiškas vakuumas. Teisėjauti gali visur kas nori, kaip nori ir kada nori. Nepaisant, kad man pačiam tenka teisėjauti ne vieną kartą per metus, bet aš jokių kitų regalijų, kaip LTSR respublikinės kategorijos teisėjas dar neturiu. Nemanau, kad egzistuotu kokia nors esamų teisėjų apskaita, jų kvalifikacijos kėlimo programa ir t.t. Ir neaišku, ar daugelis mūsų teisėjų išlaikytų elementarųjį teisėjo testą: pravesti ratų sistema turnyrą, tarkim 12 žmonių, neturint po ranka kompiuterio ar atspausdintos Bergerio lentelės.

VII

Dar viena labai aktuali problema. Patį svarbiausią vaidmenį bet kokios sporto šakos vystimesi vaidina naujų talentų ieškotojai – treneriai. Jei ne jie, tai mes ne tik neturėtume A.Kybarto, A. Norvaišo, A.Domčevo ir S.Smaidrio, bet ir iš viso LŠF turėtų gal kelias dešimtis ne pirmos jaunystės eilinių šaškių mėgėjų ir viskas. Mano galva, LŠF juos turėtų labai tausoti ir jais rūpintis, kad jie neišnyktų kaip kokie dinozaurai visiškai. Buvo gi laikai, kai jų buvo gal dvi dešimtys, dabar juos galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Visiškai neaišku, kas trenerių reikalais turėjo rūpintis praeitos kadencijos VK, neaišku ir kas dabar jais galėtų pasirūpinti. O reikia teikti metodinę pagalbą pradedantiesiems treneriams, galvoti kaip steigti naujus taškus, esamiems treneriams padėti licencijų pratesimo klausimu. Dabar kol kas LŠF požiūris tuo klausimu yra toks. Skęstančiųjų gelbėjimas – jų pačių reikalas. 

VIII 

Dabar kas liečia naujo VK sudėtį ir pareigybes:
Dėl Prezidento ir Viceprezidentės klausimų nekyla. Viskas aišku.
1. Generalinis sekretorius – Aleksej Domčev
Jei jau yra generalinis sekretorius, turėtų būti ir bent jau du eiliniai sekretoriai, kuriems tas generalinis galėtų vadovauti. Įdomu būtų sužinoti kas jie? Kitaip koks jis Generalinis?
2. Naujame VK yra komisijų pirmininkai:
„64″ komisijos pirmininkė – Sandra Laurutienė
„100″ komisijos pirmininkas – Aleksej Domčev
Veteranų komisijos pirmininkas – Aleksandras Fomkinas
Jaunimo komisijos pirmininkas – Edvard Bužinskij
Trenerių ir teisėjų kvalifikacijos tobulinimo komisijos pirmininkas – Jonas Navickas
Klasifikacinės komisijos pirmininkas – Sigitas Smaidrys
Propagandos komisijos pirmininkas – Egidijus Petryla 

Vadinasi, turėtų būti ir atitinkamos komisijos. Įdomu būtų žinoti jų sudėtis. Kiekvienoje jų, manau, turėtų būti bent po tris narius. Jei tokių komisijų nėra, tai kam tie pirmininkai vadovauja? Gal jie tada yra tik atsakingi asmenys už tam tikrą veiklą o ne pirmininkai?

3. Dabar pereiname prie ryšininkų (tarpininkų gal?). 

Atstovas ryšiams su LŠKMS – Rimas Mackevičius 

O čia dar visa ryšių komisija. 

Ryšių su LASF komisijos pirmininkas – Jonas Buivydas 

Vadinasi, Jonas vadovauja net visai komisijai, per kurią LŠF palaiko ryšius su LASF u.

Kažkodėl LŠF tiesiogiai su dviem minėtom  organizacijom susirišti negali. Tai gal tada turėtų būti specialūs ryšininkai ir su „Žalgirio“ draugija, su „Nemuno“, su žmonių su negalia ir t.t.

Susidaro įspūdis, kad niekas nieko negalvoja ir nemąsto, o tik naudoja kažkur girdėtus standartinius štampus.

IX 

Pastaba LŠF tinklalapiui. Norėtųsi, kad visų pagrindinių Europos, pasaulio, ir Lietuvos čempionatų rezultatai būtų tvarkingai sudėti vienoje vietoje. Dabar, kai tenka surasti kokią nors lentelę, reikia ilgai nardyti po naujienų archyvus, o kai kurias lenteles reikia ieškoti forume. Tas yra labai nepatogu.

X

Kiekviena, save gerbianti organizacija, turi fiksuoti savo istoriją, kad visuomenė žinotų nuo ko viskas prasidėjo, kas buvo federacijos vadovai, kas buvo geriausi sportininkai, kokie buvo jų geriausieji pasiekimai, kas buvo žymiausieji treneriai, organizatoriai ir t.t. Dabar gi, paspaudus tinklalapio nuorodą „Istorija,“ matome tokį pat įrašą koks buvo prieš du metus. „Informacija ruošiama“. Laikas bėga ir su lyg kiekviena diena darosi vis sunkiau kapstytis istorijos labirintuose, nes viskas vis labiau pasimiršta. Reikia pasistengti dėl ateinančių kartų.

XI 

Aišku, visiems gali kilti daug klausimų dėl gautų lėšų panaudojimo tikslingumo. Man pavyzdžiui, yra nesuprantama, kaip gali būti iš LŠF lėšų apmokamos Europos čempionato, vykusio Lietuvoje, teisėjų išlaidos. Jei Lietuvos čempionatas vyksta pavyzdžiui, Šiauliuose, tai atvykstančių teisėjų išlaidas apmoka vykdanti organizacija (LŠF) o ne šeimininkai. O dar apmokėti ir atvykstančių teisėjų žmonų išlaidas….. Na ar ne įdomu būtų sužinoti kokiame posėdyje buvo priimtas toks sprendimas ir kaip VK nariai prabalsavo. Finansiniuose reikaluose turi būti ypatingas skaidrumas. Bet šioje srityje daugiau gali papasakoti tik revizinės komisijos pirmininkas.

Bus daugiau

Kategorijos: Žiniasklaida | Įrašo nuoroda.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>