Šaškių enciklopedija

Akloji partija
C kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cb4 de5 2.ba5 bc5 3.ef4 ed6 4.bc3 fg5 5.fe3 gh4 6.gf2 ir baltosios turi labai tiksliai žaisti, kad pasiektų lygiąsias.

Analitikas
Žmogus atliekantis įvairių šaškių pozicijų analizę.

Analizė
Tam tikros šaškių pozicijos išsamus studijavimas ir tinkamiausių tęsinių paieška norint pasiekti geriausią rezultatą. Analizė gali būti naudojama visose trijose partijos stadijose (debiute, mitelšpilyje, endšpilyje).

Apylankis
Lentos įstrižainės, sudarančios stačiakampį a5,d8,h4,e1.

Atkirtimas
Žaidimo situacija, kai dama neleidžia priešininko paprastosioms šaškėms pereiti kurią nors įstrižainę.

Atmetimas
Žaidimo situacija, kai paaukojus savo šaškę ar damą (arba kelias šaškes ar damas) priešingos spalvos šaškė sugrąžinama keliomis gulstinėmis atgal ir tampa ne tokia pavojinga.

Atokvėpis
Žaidimo situacija, kai yra užpulta šaškė arba dama (arba kelios šaškės arba damos). Dažnai varžovas, iš anksto žinodamas atsakomąjį ėjimą (nes kirsti yra būtina), gali per tą laiką atlikti jam naudingą manevrą.

Atsikeitimas
A kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.d:b6 a:c7 ir toliau baltosios paprastai žaidžia 5.ab2, arba, 5.dc3, arba 5.ba5, arba 5.bc5 d:b4 6.a:c5 su apylygiu žaidimu.

Atsilikusios šaškės
Tai šaškės, kurios yra labiausiai nutolusios nuo pagrindinių mūšių vietos ir savo užimamoje padėtyje nevaidinančios svarbaus strateginio vaidmens. Dėl lentos konstrukcijos ypatybių jau partijos pradžioje tokios šaškės yra a1 ir h2 (juodųjų h8 ir a7).

Atvirkštinė akloji partija
C kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 dc5 2.dc3 cd6 3.cb4 fg5 4.ba5 bc7 ir juodosios turi žaisti labai tiksliai, kad pasiektų lygiąsias.

Atvirkštinė miesto partija
A kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cb4 fe5 2.ef4 gf6 3.ba5 fg5 4.bc3 g:e3 5.d:f4 su apylyge pozicija.

Atvirkštinė senoji partija.
A kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cb4 fe5 2.ef4 gf6 3.de3 su apylygiu žaidimu.

Atvirkštinis Bodianskio žaidimas
B kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 hg5 2.gh4 ir juodosios paprastai toliau žaidžia 2…ba5, arba 2…dc5, arba 2…de5, arba 2…gh6 su geresniu baltosioms žaidimu.

Atvirkštinis kuolas
A kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cb4 fe5 2.gh4 ef4 3.e:g5 h:f4 su apylygiu žaidimu.

Atvirkštinis smaigas
A kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cb4 fe5 2.bc3 ef4 3.g:e5 d:f4 4.e:g5 h:f4 su apylygiu žaidimu.

Auka
Tikslingas savo šaškės ar damos atidavimas kirsti. Auka gali būti savarankiškas žaidimo elementas, arba sudedamoji kombinacijos dalis.

Auksinė šaškė
Šaškė e1 (juodųjų d8). Tai pati svarbiausia pradinės pozicijos šaškė. Ji atlieka labai svarbias strategines funkcijas, tiek atakuojant, tiek ginantis. Be reikalo jos judinti nepatartina.

Bobrovo žaidimas
C kategorijos debiuto pavadinimas. 1.ef4 fg5 2.de3 gh4 3.cd2 ir baltosios turi labai tiksliai žaisti, kad pasiektų lygiąsias.

Bodianskio žaidimas
B kategorijos debiuto pavadinimas. 1.ab4 ba5 ir toliau baltosios žaidžia 2.ba3 ab6 arba 2…cb6, arba 2.ed4 fe5 3.d:f6 e:g5 su juodųjų persvara.

Bostono krabas
Taktinis žaidimo elementas, kai aukojant šaškę (dažniausiai dvi, kartais net tris šaškes) yra sudaromi vartai į kuriuos patekus, kitu ėjimu, dėl susidariusios juodųjų šaškių savivaržos, neišvengiamai patenkama į damas.

Ceitnotas
Situacija partijoje, žaidžiamoje su laikrodžiu, kai normaliam ėjimų apgalvojimui trūksta laiko. Ceitnotas gali būti vienam kuriam nors žaidėjui arba abiem iš karto. Esant ceitnotui, paprastai, yra daroma daugiau klaidų, pasitaiko net labai grubių. Terminas kilęs iš vokiško žodžio „Zeitnot“.

Centras
Lentos centriniai laukeliai, arba grupė šaškių užimančių centrinius lentos laukelius.

Centrinis trejetas
Baltųjų šaškių trejetas d4,e3,f4. Dažnai nuo jo sukonstravimo prasideda idealaus centro sudarymas.

Cugcvangas
Situacija žaidime, kai yra patiriami dideli materialiai nuostoliai tik dėl to, kad nėra gero laukiamojo ėjimo. Labai dažnai cugcvango sudarymui yra naudojama šaškės auka.

Cunamis
Trys tigrai plius kolona e3,f2,g1.

Jei trys tigrai paruošti
Ir kolona stovi
Tai kovinė parengtis
Vardas jos – cunamis

Danajų dovana
Situacija žaidime kai yra galimybė elementariai laimėti vieną ar kelias šaškes, bet tai daryti yra pražūtinga. Danajų dovana – klastingai duota dovana, pražūtinga tam, kas ją gavęs. Pagal senovės graikų mitą, danajai (graikai) padovanojo Trojai medinį arklį, kurio viduje pasislėpę danajai vėliau nukovę šį miestą.

Debiutas
Pirmoji partijos stadija. Neteisingai sužaistas debiutas gali privesti prie pralaimėjimo, arba tolimesnį žaidimą padaryti neperspektyviu. Pagrindiniai debiutai turi nuo senų laikų nusistovėjusius pavadinimus. Jų yra apie 50. Visus naudojamus debiutus galima suskirstyti į 4 kategorijas:
I – debiutai (arba debiutiniai variantai) kuriuose nei viena pusė neturi didesnės persvaros. Tokie debiutai būna patys populiariausi ir galima juos naudoti be didesnės rizikos už abi spalvas.
II – debiutai (arba debiutiniai variantai), kuriuose viena pusė turi žymią iniciatyvą. Tokius debiutus didžioji dalis žaidėjų paprastai naudoja tik už stipriąją pusę.
III – debiutai (arba debiutiniai variantai), kuriuose viena pusė turi labai tiksliai žaisti (jei varžovas atakuoja stipriausiu būdu), kad pasiektų lygiąsias. Tokius debiutus už silpnąją pusę naudoja tik aštrių pojūčių mėgėjai (arba to nesuprantantys žaidėjai).
IV – debiutai (arba debiutiniai variantai), kuriuose viena pusė  nebegali pasiekti lygiųjų, jei atakuojanti pusė žaidžia tiksliai.

Dėžutė
Situacija daminiame endšpilyje, kai varžovo damos judesio laisvė yra apribojama dvikelyje.

Didysis kelias
Pati ilgiausia lentos įstrižainė a1-h8, kurią sudaro 8 juodi laukeliai.

Djačkovo gynyba
B kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 bc5 4.d:b6 c:c3 5.d:b4 hg7 su baltųjų persvara.

Dvikelis
Lentos įstrižainės a7-g1 ir b8-h2.

Endšpilis
Baigiamoji partijos stadija, į kurią pereina mitelšpilis, ir lentoje lieka ne daugiau kaip po 6 šaškes.

Endšpilis (daminis)
Baigiamoji partijos stadija, kai žaidime dalyvauja ne vien tik paprastosios šaškės, bet ir damos.

Fuksas
Nesudėtingas (paprastai visiems gerai žinomas, bet kartais užmaskuotas) taktinis elementas (kombinacija  arba auka) kuris iš esmės pakeičia partijos rezultatą visiškai aiškioje pozicijoje.

Grasinimas
Ketinimas atlikti tam tikra sau naudingą žaidimo elementą: laimėti šaškę, įvykdyti kombinaciją, prasiveržti į damas, surišti kokią nors varžovo šaškių grupę ir t.t. Tai vienas pačių dažniausiai naudojamų žaidime kovos elementų. Grasinimai gali būti atremiami ir neatremiami. Neatremiami grasinimai gali būti paprasti ir dvigubi. Kuo labiau būna grasinimai užmaskuoti, tuo jie būna pavojingesni. Pavojinga sudarinėti atremiamus grasinimus strategiškai silpninant savo poziciją.

Gulstinė
Horizontali laukelių eilė nuo kairiojo lentos krašto iki dešiniojo.

Idealus centras
Baltųjų šaškių grupė c5,d4,e3,f4, esant tuščiam laukeliui f2. Pats efektyviausias centrinių pajėgų išdėstymas lentoje. Jei baltosios turi šaškę laukelyje f2, tai dažnai ji nebūna labai efektyvi ir centras būna nepakankamai stiprus.

Įstrižainė
Įstriža laukelių eilė nuo vieno lentos krašto iki kito.

Kauleno žaidimas
A kategorijos debiuto pavadinimas. 1.gf4 fe5 2.hg3 hg5 3.f:h6 ed4 su apylygiu žaidimu.

Kelio užkirtimas
Damos atsistojimas prieš varžovo šaškę, neleidžiant jai toliau judėti daminių laukelių link.

Kijevo gynyba
A kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.dc5 b:d4 5.e:c5 su apylygiu žaidimu.

Kijevo kuolas
A kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.bc5 d:b4 5.a:c5 cd6 6.gf4 d:b4 7.f:h6 su aštriu apylygiu žaidimu.

Kilpa
Žaidimo situacija, kai grasinama sunaikinti damą, pakeičiant ją į savo tam tikrą kiekį šaškių ar damų.

Kogano gynyba
B kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 de5 4.d:f6 g:e5 su baltųjų persvara.

Kolona
Tai kurioje nors įstrižainėje paeiliui stovinčių dviejų ar daugiau šaškių eilutė, galinti atlikti pasikeitimus.

Kombinacija
Tai šaškių aukojimas, leidžiantis, sudarius kombinacinę grandinę, atlikti finalinį smūgį, kuris greitai pakeičia kiekybinį ar kokybinį jėgų santykį lentoje. Paprastai kombinacijos tikslas – laimėti bent vieną šaškę arba prasiveržti į damas.

Kombinacinė grandinė
Eilutė, sudaryta iš priešingos spalvos šaškių ar damų, išrikiuotų kas antrame juodame laukelyje, kurias galima nukirsti vienu ėjimu.

Kombinacinė idėja
Baigiamasis kombinacijos smūgis.

Kombinacinis regėjimas
Tai sugebėjimas rasti paslėptus kombinacinius motyvus, idėjas ir mechanizmus.

Kombinacinis motyvas
Požymis, rodantis apie kombinacijos atlikimo galimybę tam tikroje pozicijoje. Kombinaciniai motyvai gali būti šie: tušti daminiai laukeliai; pozicijos skylėtumės; turimas atokvėpis.

Kontrsmūgis
Varžovui užpuolus šaškę ir grasinant ją kirsti, davimas kirsti dar kitą šaškę, sudarant pasirinkimo galimybę.

Kryžkelė
A kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 de5 2.bc3 ed6 3.ef4 su apylygiu žaidimu.

Kukujevo gambitas
A kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 fg5 2.dc5 b:d4 3.e:c5 d:b4 4.a:c5 gf4 5.g:e5 cb6 6.cd6 e:c5 7.hg3 su apylygiu žaidimu.

Kukujevo triukas
Sudėtingas pasikeitimas 3×3, kai finaliniu kirtimu baltųjų šaškė patenka iš laukelio g1 į laukelį g5. Paprastai naudojamas, kai juodosios turi šaškę laukelyje d6 ir neturi šaškės laukelyje f8. Dažnai tokia situacija susidaro, kai juodosios būna iškeitusios baltųjų kuolinę šaškę c5. Dėl trigubos grėsmės (ketinimas užgrobti laukelį f6, ketinimas užfiksuoti juodųjų šaškę h8 iš laukelio h6, ketinimas prasiveržti į damas juodųjų kairiajame sparne), Kukujevo triukas beveik visada garantuoja baltosioms mažesnę ar didesnę persvarą.

Kuolas
1. A kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 ba5 2.dc5 d:b4 3.a:c5 fg5 ir baltosios turi 4 galimus tęsinius: 4.bc3, 4.ed4, 4.gf4 ir 4.ef4 su apylygiu žaidimu.

2. Baltųjų šaškė esanti laukelyje c5

Laukelis
Vienas iš 32 tamsiųjų lentos langelių.

Laukelis (centrinis)
Kuris nors vienas iš lentos centre esančių laukelių (c3,c5,d4,e3,e5,f4).

Laukelis (daminis)
Kuris nors vienas iš lentos galuose esančių laukelių, kurį pasiekusi šaškė tampa dama.

Laukelis (kraštinis)
Kuris nors laukelis, esantis prie lentos šoninių kraštų (a3,a5,a7,h6,h4,h2).

Lemtinga kryžkelė
Žaidimo situacija, kai šaškė priartėjusi prie daminių laukelių turi dvi pasirinkimo galimybes tapti dama, bet abiem atvejais ji kitu ėjimu yra sunaikinama.

Leningrado gynyba
A kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 ba5 4.dc5 a:c3 5.d:b4 su apylygiu žaidimu.

Manevras
Ėjimų seka, turinti konkretų tikslą.

Medkovo žaidimas
A kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.ab2 dc5 4.gh4 su apylygiu žaidimu.

Miesto partija
A kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 gh4 4.b:d6 e:c5 ir toliau baltosios turi tris tęsinius 5.ab2, 5.dc3 ir 5.gf4 su apylygiu žaidimu.

Mirties siena
Situacija žaidime kai baltųjų šaškės užimdamos laukelius a3, c3, f4 užfiksuoja juodųjų dešiniojo sparno šaškių grupę neturinčią galimybių sudaryti kovinių kolonų.

Mitelšpilis
Vidurinė partijos stadija, į kurią debiutas pereina maždaug po 7-10 ėjimų.

Naujoji Leningrado gynyba
A kategorijos debiutas. 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 gf6 4.dc5 b:d4 5.e:c5 su apylygiu žaidimu.

Naujoji partija
B kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 bc5 2.d:b6 a:c5 ir baltųjų pozicija geresnė.

Notacija
Lentos laukelių žymėjimo sistema, reikalinga partijai arba tam tikrai pozicijai užrašyti. Notacija gali būti pilna arba sutrumpinta.

Olimpiukas
Baltųjų šaškių grupė g3,h2,h4.

Opozicija (paprastoji)
Baltosios ir juodosios šaškių padėtis viena prieš kitą toje pačioje vertikalėje.

Opozicija (palankiausioji)
Baltosios šaškės b6 ir juodosios šaškės b8 padėtis viena prieš kitą, kai nėra juodosios šaškės laukelyje d8.

Opozicija (stiprioji)
Baltosios šaškės g5 padėtis prieš dvi juodųjų šaškes g7 ir h8, kai laukelyje f8 nėra juodosios šaškės.

Opozicinis skaičius (OS)
Visų lentoje esančių (baltųjų ir juodųjų) paprastųjų šaškių užimamų gulstinių numerių suma. Jei OS yra lyginis, tai opozicija pradedančiajai pusei yra nepalanki, o jei OS yra nelyginis, tai opozicija pradedančiajai pusei yra palanki.

Pagrindiniai žaidimo principai

Pagrindinių bendrųjų žaidimo taisyklių visuma. Paprastai visos partijos yra pralaimimos dėl tų taisyklių nesilaikymo. Labai svarbu jas žinoti pradedantiesiems šaškininkams, kurie dar nežino konkrečių straginio žaidimo principų.

Paralelinės šaškės
Tai baltųjų šaškių e3, f4 ir juodųjų – c5, d6 priešstova. Kiekviena pusė turi po dvi centrinio trejeto šaškes ir vyksta kova kuriai pusei pavyks pirmai sukonstruoti pilną centrinį trejetą ir tuo pačiu užimti centrą.

Kaip Didžiąją Kinų sieną
Paralelines šaškes statome mes
Turėdami tikslą vieną
Kad varžovas neatlaikys ir pasimes

Partija
Dviejų pusių kovos procesas. Partija yra skirstoma į tris stadijas: debiutą, mitelšpilį ir endšpilį.

Pasikeitimas
Taktinis manevras, po kurio atlikimo lentoje jėgų balansas nepasikeičia. Paprastasis pasikeitimas visada pakeičia pozicijos opoziciją į priešingą.

Pasikeitimas (slenkamasis)
Tai pasikeitimas, po kurio atlikimo pozicijos opozicija nesikeičia.

Perdengimas
Žaidimo situacija, kai damos veikimo nuotolis, jai atliekant atkirtimą, toje įstrižainėje yra sumažinamas, pastačius jos veikimo kelyje tos pačios spalvos šaškę.

Petrovo trikampis
Lemiamoji laimėtina trijų damų pozicija kovojant prieš vienišąją priešininko damą esančią ne didžiajame kelyje. Yra keturios tokios pozicijos: a) B.D. c3,d6,e3; b) B.D. d6,e3,f6; c) B.D. c3,c5,f4; d) B.D. c5,f4,f6. Labai dažnai turnyrinėje praktikoje pasitaikanti baigmė.

Pitonas
Strateginis žaidimo planas, kai baltosios sąmoningai leidžia juodosioms užrišti jų kairįjį sparną ir pačios dar turi užėmusios laukelį h6.

Pozicija
Abiejų pusių šaškių išsidėstymas lentoje tam tikru partijos momentu.

Pozicija (pradinė)
Šaškių išsidėstymas lentoje prieš pradedant partiją, arba tam tikros analizuojamos pozicijos šaškių išsidėstymas lentoje pradiniu analizės momentu.

Pleištas
Baltųjų šaškė esanti laukelyje d6 arba f6 ir fiksuojanti dvi juodųjų šaškes.

Pražūtingoji pradžia
C kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 fe5 2.d:f6 g:e5 3.ab4 ir juodosios turi žaisti labai tiksliai, kad išlygintų žaidimą.

Prielipas
Šaškė daranti kovinę koloną neveiklia.

Rėtis
Vienos spalvos šaškių išsidėstymas lentoje, kai tarp jų yra daug laisvų laukelių. Tai labai rimtas gresiančios kombinacijos motyvas.

Robinzonas Kruzas
Baltosios šaškės h6 ir juodosios šaškės h8 priešstova, esant tuščiam laukeliui f8. Tokiu atveju juodosios negali vesti savo atsilikusios šaškės h8, o baltosios turi galimybę veržtis į damas dešiniuoju sparnu.

Romanyčevo žaidimas
B kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 fe5 2.d:f6 e:g5 kuriame baltosios turi persvarą.

Savivarža (tiesioginė)
Žaidimo situacija, kai damos užpulta šaškė negali pasitraukti į saugų laukelį, nes jame yra kita tos pačios spalvos šaškė.

Savivarža (įstrižinė)
Žaidimo situacija, kai dama užpuola dvi šaškes, esančias toje pačioje įstrižainėje, ir toliau jos nebegali judėti be materialinių nuostolių.

Savivarža (daminė)
Žaidimo situacija, kai dama, stovėdama nekraštiniame lentos laukelyje ir turėdama keturis judesio laipsnius, yra sunaikinama tik dėl nesėkmingai stovinčių savų šaškių.

Senoji partija
B kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 dc5 2.bc3 ed6 ir baltosios toliau žaidžia 3.cb4, arba, 3.gf4, arba 3.gh4 su geresniu baltosioms žaidimu.

Smaigas
A kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 fg5 2.dc5 b:d4 3.e:c5 d:b4 4.a:c5 gh4, arba 4…ef6 su apylygiu žaidimu.

Stabas
Damų padėtis viena prieš kitą, kai pradedančioji pusė pralaimi.

Strategija
Ilgalaikė veiksmų visuma, pagrįsta pozicijos įvertinimu, atsižvelgiant ir į taktines galimybes, norint pasiekti norimą tikslą.

Strateginiai spąstai
Sudarymas situacijos žaidime, kai varžovo iš pirmo žvilgsnio logiškų ėjimų seka veda prie pralaiminčios arba labai blogos pozicijos. Labai naudinga tokias situacijas žaidžiamame debiute žinoti iš anksto.

Strateginis manevras
Ilgalaikis žaidimo planas duodantis norimą rezultatą negreitai. Strateginiai žaidimo elementai glaudžiai bendradarbiauja su taktiniais žaidimo elementais, nes ir puikiausias strateginis žaidimo planas gali sužlugti neatsižvelgus į varžovo taktines galimybes (kombinacijas, aukas).

Sviatojaus – Koršunovo gynyba
B kategorijos debiuto pavadinimas. 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 de5 4.d:f6 e:g5 su baltųjų persvarą.

Šakutė
A kategorijos debiutas. 1.cd4 de5 2.gf4 su apylygiu žaidimu.

Šeštosios gulstinės taisyklė
Taisyklė, naudojama kai lentoje lieka tik po vieną šaškę ir abi jos netrukdomai juda į damas. Jei į šeštąją gulstinę pirmoji įžengia atakuojančios pusės šaškė, tai atakuojanti pusė laimi, jei besiginančios pusės šaškė, tai besiginančioji pusė pasiekia lygiąsias. Atakuojančia puse laikoma ta pusė, kurios šaškė yra arčiau daminių laukelių.

Šmuljano žaidimas
C kategorijos debiutas. 1.ef4 fg5 2.cb4 g:e3 3.d:f4 ir baltosios turi žaisti labai tiksliai, kad išlygintų žaidimą.

Šunys loja karavanas eina
Situacija žaidime kai viena pusė be didelio vargo gali vesti savo šaškes į damas, o kita to daryti negali. Tokia situacija susidaro dviem atvejais: kai vienos pusės šaškės negali keliauti į damas dėl jų atkirtimo ties didžiuoju keliu ir kai juos yra atkirstos ties viršutiniu dvikeliu.

Šventoji Trejybė
Pasikeitimas 3×3 kai finalinis kirtimas atliekamas iš laukelio a3 į laukelį g5. Labai dažnai po tokio atlikto pasikeitimo, pavyksta atlikti ir prasiveržimą į damas varžovo kairiame sparne.

Taktika
Taktinių manevrų visuma, naudojama norint greitai pasiekti norimą tikslą.

Taktiniai spąstai
Sudarymas situacijos žaidime, kai varžovo iš pirmo žvilgsnio logiškas ėjimas pralaimi dėl kombinacijos, arba aukos. Labai naudinga tokias situacijas žaidžiamame debiute žinoti iš anksto.

Taktinis manevras
Savo šaškių tikslingas aukojimas (davimas kirsti). Taktiniai manevrai paprastai būna dviejų rūšių: kombinacijos ir aukos.

Tandemas
Dešiniojo sparno dviejų baltųjų šaškių h2 ir g3 (arba f4) junginys. Tokia jau 64 laukelių lentos konstrukcija, kad viršutiniame dvikelyje esančios dvi baltųjų šaškės h2 ir g3 yra nepakankamai efektyvios dėl jų manevringumo apribojimo. Dėl to paprastai baltosios stengiasi vieną iš tų šaškių, atsiradus tinkamai progai, atsikratyti, bet tai tinkamai padaryti nėra taip paprasta. Labai dažnai tandemo fiksavimui yra naudojama dešiniojo sparno blokada.

Tramplinas
Laikinas varžovo šaškės uždarymas ir jos panaudojimas kombinaciniams motyvams reikiamu laiku.

Trikelis
Dvi lentos įstrižainės, esančios šalia didžiojo kelio (kiekviena jų sudaryta iš 6 juodųjų laukelių), ir dvi jas galuose jungiančios įstrižainės (kiekviena jų sudaryta iš 3 juodųjų laukelių).

Trys paršeliai
Susigrūdusių šaškių trejetas, neturintis galimybių sudaryti veiksmingos kolonos, blokuojamas dviem varžovo šaškėmis.

Trys tigrai
Baltųjų šaškių grupė a3,b4,c3.

Turkiškas smūgis
Kombinacija, kurios metu jau nukirsta, bet dar nenuimta nuo lentos šaškė, padeda sustabdyti kertančiąją damą reikiamoje kombinacinės grandinės vietoje.

Uždarymas
Žaidimo situacija, kai vienas iš varžovų turėdamas šaškių negali atlikti ėjimo.

Vartai
Vieno laukelio tarpas, kurį sudaro dvi tos pačios spalvos šaškės, esančios toje pačioje įstrižainėje, į kurį gali patekti priešingos spalvos šaškė.

Vartai (tikrieji)
Vartai, į kuriuos patekus kyla grėsmė iš karto abiems vartus sudarančioms šaškėms.

Vartai (daliniai)
Vartai, į kuriuos patekus kyla grėsmė būti nukirstai tik vienai vartus sudarančiai šaškei.

Vertikalė
Statmena laukelių eilė nuo vieno lentos krašto iki kito.

Vienas namuose
Vieniša baltųjų šaškė laukelyje d4. Dažnai būna pozicijos silpnybė. Jei juodosios pirmosios sugeba atvesti savo šaškes prie baltųjų šaškės d4, tai jos gali surišti baltųjų poziciją, perimti centrą, prasiveržti į damas.

Viščiuko sparnelis
Taktinis žaidimo elementas, kai naudojama laikina šaškės auka siekiant neišvengiamai užimti strategiškai stiprius laukelius f4,c5,f6,d6. Paaukojame, užpuolame, atsiimame ir turime norimą laukelį.

Žirklės
Žaidimo situacija, kai dama vienu metu stabdo dvi varžovo šaškes, esančias skirtinguose sparnuose. Tiesioginės žirklės susidaro, kai dama stabdo šaškes iš priekio, o atvirkštinės – kai dama stabdo šaškes iš užnugario.

Žnyplės
Juodųjų šaškių grupės, apribotos šaškėmis d6,e5,f6, suvaržymas iš laukelių c3,d4,g3,f4.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>